Tìm kiếm

  Các chuyên mục

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ NĂM 2018 (16/08/2018)

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGQU ngày 25/6/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ, tại Hội trường Trường song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy, trong 02 ngày 14,15/8/2018, Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè...
Xem tất cả

  Văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ tiếp tục ủng hộ nhân dân các huyện bị thiệt hại do lũ lụt gây ra (13/08/2018)

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và nước thượng nguồn đổ về đã gây mưa lớn trên diện rộng, tàn phá và gây ngập lụt nghiêm trọng các huyện ngoại thành Hà Nội, đặc biệt gây thiệt...
Xem tất cả

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Thông tin cơ sở

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG AN TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 21-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI” (13/08/2018)

Chiều ngày 10/8/2018, Đảng ủy phường Quảng An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.
Xem tất cả

  BÌnh chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của website ?

  BẢN ĐỒ

<">
https://www.interserver-coupons.com

  Các chuyên mục

  Album Ảnh