Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển quận Tây Hồ năm 2017
Ngày đăng 20/09/2017 | 03:44  | View count: 1358

 

Tải Kế hoạch kèm quyết định 6003/QĐ-UBND tại đây

Tải Hướng dẫn 2383/HD-SNV tại đây

Tải mẫu đơn tiếp nhận             tại đây