Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

CƠ QUAN QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Ngày đăng 06/02/2018 | 10:53  | View count: 650

Sáng ngày 31/01/2018, Cơ quan Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2017

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan Quận ủy; đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo, Trưởng các Ban Đảng, văn phòng Quận ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Uỷ Ban kiểm tra công đoàn và toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Thủ trưởng cơ quan Quận ủy đã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ công chức cơ quan đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 của Cơ quan Quận ủy; Báo cáo của Ban Chấp hành công đoàn; công khai dự toán ngân sách năm 2018 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Quận ủy năm 2018. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp các ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2017 và dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2018; thảo luận đóng góp ý kiến đối với các hoạt động và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan Quận ủy năm 2018. Tại hội nghị, Công đoàn cơ quan Quận ủy đã thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia bầu Ban Thanh Tra Nhân dân gồm 02 đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Chử Phùng Lệ Giang – Phó Chánh Văn phòng Quận ủy.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Quận ủy, đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Quận ủy năm 2018. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Quận ủy đã khen thưởng 06 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 09 cá nhân lao động tiên tiến năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Quận ủy đã biểu dương, chúc mừng 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đồng chí đề nghị trong năm 2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Quận ủy tiếp tục  nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động, tiếp tục chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia vào phong trào thi đua của quận, cơ quan phát động; tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm…, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Quận năm 2018./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy