Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quyết định phê duyệt phương án rút ngắn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc Quận
Ngày đăng 04/04/2018 | 02:07  | View count: 779

Tải quyết định 2772/QĐ-UBND ngày 25/12/2017  của UBND quận Tây Hồ   Tại đây