Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/05/2017 | 09:07  | View count: 56

Tải quyết định 18/2017/QĐ-UBND Tại đây