Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

9. Điện lực Tây Hồ: Số 445 Đường Lạc Long Quân

Tên danh bạ:Điện lực Tây Hồ: Số 445 Đường Lạc Long Quân
Chi tiết:

 

Giám đốcĐặng Thanh HoàngĐT: 22.100339
Phó Giám đốcNguyễn Văn HuyĐT: 22.100448
Phó Giám đốcNguyễn Thanh HàĐT: 22.631304
Phó Giám đốcVũ Văn TrungĐT: 22.212234
Điện lực Tây HồVăn phòngĐT: 22.100436
 Email: Dienluc@tayho.gov.vn