Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Đảng ủy cơ quan Dân Đảng Quận ủy Tây Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 17/01/2023 | 16:30  | View count: 38

Chiều ngày 16/01/2023, Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng Quận ủy, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng ủy. Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện năm 2022

Đảng ủy đã quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Ngay từ đầu năm, 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã chủ động đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân được phân công phụ trách. Chỉ đạo biên soạn cuốn “Tài liệu giảng dạy lịch sử truyền thống cách mạng quận Tây Hồ” góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn Quận. Tham mưu Quận ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 11/11 chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đã gắn với các nội dung cụ thể và nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị.

Nội dung, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đảm bảo đúng quy trình, quy định; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt là chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý khắc phục những khuyết điểm theo Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy. Công tác Dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả, đã duy trì, nhân rộng 197 mô hình, 161 điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường 20 đồng chí cán bộ công chức của các Ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xung kích, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn Quận.

Hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở; vai trò ngày càng được phát huy, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội, trong đó phải kể đến việc giám sát việc mới, việc khó của MTTQ đối với 35 đồng chí UV BCH Đảng bộ Quận. Trong năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận đã luôn chủ động, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Quận và Thành phố phát động, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

ồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Quận, đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí khẳng định, mỗi thành tựu của Quận, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều có sự đóng góp quan trọng của tập thể Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng, của các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đã luôn nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Với tinh thần đó, năm 2022 vừa qua, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục duy trì sự vững mạnh và dẫn đầu phong trào trong Quận.

Năm 2023 là năm bản lề của Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2020 - 2025 cũng là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các Chi bộ, đảng viên Đảng ủy thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hai là, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng, dự báo kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; thường xuyên sâu sát cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Quan tâm đến công tác phát triển đảng, với vai trò hạt nhân chính trị, phải phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động là đảng viên. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, người lao động hàng tháng đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, hiệu quả.  

Bốn là, Chi bộ cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là tập trung giám sát ở những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh để tham mưu cấp ủy có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, tránh tạo điểm nóng.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất của các chi bộ, sự chủ động, tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đồng chí tin tưởng Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được hoàn thành xuất sắc toàn diện trên các lĩnh vực công tác trong năm 2023 và ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Dân Đảng Quận ủy đã khen thưởng 02 Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; Cơ quan Quận ủy khen thưởng Khen thưởng 04 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 35 cán bộ, công chức, hợp đồng lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.

BTGQU