Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU đối với Đảng ủy phường Quảng An
Ngày đăng 16/03/2023 | 14:16  | View count: 42

Quận Tây Hồ giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU đối với Đảng ủy phường Quảng An

Thực hiện Quyết định số 998-QĐ/QU ngày 24/02/2023 của Ban thường vụ Quận ủy Tây Hồ, chiều ngày 15/3/2023, đoàn Giám sát số 01 do đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Quảng An về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận, giai đoạn 2020-2025”.

T hực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Báo cáo của Đảng ủy phường Quảng An nêu rõ: Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ, các tiêu chí còn khó khăn trong quá trình thực hiện như: xây dựng đoạn đường, đoạn ngõ đô thị văn minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kiểm tra, đôn đốc hệ thống chính trị phường tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Chương trình 03-Tr/QU nên đã đạt được những kết quả nổi bật: Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng... Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm duy trì và đẩy mạnh từ đó có tác động sâu rộng đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác phát triển văn hóa xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch - văn minh trên địa bàn phường. Các di tích được bảo vệ, quan tâm tu bổ, công tác tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác chính sách người có công, công tác bảo trợ xã hội. Duy trì trên địa bàn phường không có hộ nghèo theo chuẩn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác dân số - KHHGĐ được quan tâm thực hiện tốt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác khuyến học khuyến tài tiếp tục duy trì và phát triển, luôn là đơn vị đứng trong tốp đầu của Quận...

Tại Hội nghị, các đại biểu và thành viên trong Đoàn giám sát đã thảo luận, làm rõ các nội dung theo Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình 03-CTr/QU đối với Đảng ủy phường. Qua các ý kiến đóng góp, cơ bản các đại biểu thống nhất cao với báo cáo của Đảng ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với việc thực hiện hiệu quả Chương trình 03-CTr/QU trong thời gian tới.

Nhân rộng các mô hình, điển hình

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Đồng chí khẳng định mặc dù trong hai năm có nhiều khó khăn nhưng với tinh thần, trách nhiệm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy như : duy trì trên địa bàn phường không có hộ nghèo theo chuẩn mới; Ba trường học giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, trường Mầm non tiếp tục giữ vững danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế và tiên tiến về Y học cổ truyền…

Trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường cần rà soát các chỉ tiêu của Chương trình, nhất là đối với các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt nhưng chưa bền vững từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đặc biệt, chú trọng đến việc giải quyết những vấn đề khó khăn phức tạp còn tồn tại như: công tác quy hoạch đất đai; Công tác quản lý Nhà nước về tôn giá, di tích; Hoàn thiện các thiết chế văn hóa; Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích – danh thắng trên địa bàn; Quan tâm đến công tác kiểm tra, sám sát, huy động sức mạnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chương trình 03; Cập nhật thông tin trên trang Thông tin điện tử phường, nhân rộng các mô hình, điển hình. Trong đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện Chương trình 03; đối với việc cam kết việc thực hiện đăng ký việc khó của người đứng đầu để cán bộ, công chức có trách nhiệm trong công việc. Qua đó tạo sự thống nhất cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình 03 của Quận ủy./.

BTGQU