Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

Khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Chủ tịch:    

đ/c Lê Thị Thu Hằng

 

Phó Chủ tịch:  

đ/c Phùng Mỹ Ngà

 

Trưởng Ban Pháp chế:

đ/c Đinh Việt Anh

 

Phó Ban Pháp chế:  

đ/c Nguyễn Thị Hải Vân

 

Trưởng Ban KT-XH:  

đ/c Ngô Xuân Anh

 

Phó Ban KT-XH:    

đ/c Nguyễn Thị Phương Dung

 
   

 

Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Chủ tịch:                               

đ/c Nguyễn Văn Thắng  

 

Phó Chủ tịch:                      

đ/c Trần Lan Hương

 

Phó Chủ tịch:                      

đ/c Phương Ngọc Ánh

 

Trưởng Ban Pháp chế:    

đ/c Nguyễn Văn Thành

 

Phó Ban Pháp chế:          

đ/c Phạm Thị Hải Vân

 

Trưởng Ban KT-XH:          

đ/c Nguyễn Thanh Tịnh

 

Phó Ban KT-XH:                

đ/c Phạm Thị Hải Yến

 

 

 

 

 

Khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016

 

Chủ tịch:                               

đ/c Nguyễn Văn Thắng  

 

Phó chủ tịch:                       

đ/c Trần Lan Hương

 

Uỷ viên thường trực:        

đ/c Phương Ngọc Ánh

 

Trưởng ban pháp chế:

đ/c Nguyễn Văn Thành 

 

Trưởng ban KT-XH:          

đ/c Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009

 

Chủ tịch:              

đ/c Nguyễn Hùng Việt                                     

 

Phó chủ tịch:                       

đ/c  Đào Duy Trung

 

Uỷ viên thường trực:        

đ/c Nguyễn Anh Tuấn

 

Trưởng ban pháp chế:     

đ/c Ngô Kim Hạnh 

 

Trưởng ban KT-XH:          

đ/c Lại Thị Tuyến

 

 

 

 

 

Khoá II, nhiệm kỳ 1999-2004

 

Chủ tịch:               

đ/c Nguyễn Mạnh Cường (đến tháng 1/2003)     

 

Chủ tịch:                

đ/c Chử Ngọc Tuất (từ tháng 7/2003)

 

Phó chủ tịch:                       

đ/c Vũ Mỹ Bình

 

Trưởng ban pháp chế:    

đ/c Nguyễn Hùng Việt 

 

Trưởng ban KT-XH:           

đ/c Nguyễn Xuân Điệp

 

 

 

 

 

Khoá I, nhiệm kỳ 1994-1999

 

Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Mạnh Cường

 

Phó chủ tịch:                      

đ/c Vũ Mỹ Bình

 

Trưởng ban pháp chế:    

đ/c Nguyễn Hùng Việt 

 

Trưởng ban KT-XH:          

đ/c Triệu Quang Đãi

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

         Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ từ ngày thành lập (10/1995 đến 9/2005), đã qua hơn 2 nhiệm kỳ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở Quận, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

        Với chức năng nhiệm vụ của mình, HĐND các cấp luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, Quyết nghị các nhiệm vụ, chỉ tiêu: thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng đề ra. Được sự lãnh đạo của Quận ủy, các cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra sôi nổi bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Thông qua bầu cử chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân Quận được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới cả về hình thức và nội dung, phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực, hàng năm đều được bằng khen của Hội đồng nhân dân Thành phố.
        Ủy ban nhân dân đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy và HĐND, hàng năm xây dựng Chương trình, Kế hoạch để tổ chức thực hiện trên các lĩnh vục: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua rộng khắp nhằm vận động các nghành, đoàn thể nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.