Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”
Ngày đăng 07/08/2017 | 03:32  | View count: 170

Sáng ngày 04/8/2017, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Cao Dũng – Phó phòng Dân tộc và tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Văn Thúy Hoa - Trưởng Ban Dân vận Quận Bắc Từ Liệm, cụm trưởng cụm thi đua. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ quận dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thu Hường – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 trên địa bàn quận. Qua 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến sâu sắc; việc phát huy quyền của nhân dân được biết, được tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và giám sát được quan tâm thực hiện; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của các cấp chính quyền; trách nhiệm của HĐND - UBND – MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc giám sát và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên. Việc thực hiện Pháp lệnh số 34 gắn với thực hiện dân chủ trong các loại hình đã có hiệu quả tích cực như: thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo… Tuy nhiên, Quận ủy cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra 05 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 tại cơ sở.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Nhật Tân và phường Thụy Khuê đều khẳng định hiệu quả của việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 tại cơ sở và báo cáo cụ thể một số kết quả tiêu biểu trong triển khai thực hiện tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 tại cơ sở của các đơn vị trên địa bàn quận. Để triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 tại cơ sở trong thời gian tới đồng chí đề nghị cấp ủy các TCCS Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tập trung triển khai tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 tại cơ sở. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có kế hoạch cụ thể và kịp thời cập nhật các văn bản mới liên quan.

Hai là, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các phường cần rà soát lại quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; duy trì việc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện 01 quý/01 lần.

Ba là, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung “Quy ước tổ dân phố” cho phù hợp với các quy định hiện hành; phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới các hộ dân trên địa bàn; tiến tới việc người dân chủ động trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại nhà, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Năm là, tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong các loại hình: công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác cấp GCN quyền SDĐ; công tác thuế; công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo…

Sáu là, tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy.

  Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UV BTV QU, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 tại cơ sở.

                                                           

 Ban Tuyên giáo Quận ủy