Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY VỚI CÔNG AN QUẬN TÂY HỒ
Ngày đăng 15/08/2017 | 10:28  | View count: 185

Sáng ngày 09/8/2017, tại trụ sở Quận ủy đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Công an quận Tây Hồ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Phùng Anh Lê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Quận Tây Hồ, các đồng chí lãnh đạo và Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an Quận; các đồng chí Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo, các đồng chí Trưởng Công an 08 phường.

Nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với công an quận được ký kết với 8 nội dung như sau:

Thứ nhất, định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng lực lượng Công an Quận Tây Hồ.

Thứ hai, đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng và thực hiện các Đề án tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Biên soạn các tài liệu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, hội nghị và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

Thứ ba, tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhiệm vụ và kết quả thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm,…

Thứ tư, tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thứ năm, chỉ đạo tuyên truyền nội dung, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây đảng, công tác chính trị của Công an Quận trong tình hình mới, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Công an Quận; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; xây dựng hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ báy, phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; những “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

Thứ tám, phối hợp nắm chắc vấn đề an ninh tư tưởng, chính trị trên địa bàn Quận.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị sau lễ ký kết Ban Tuyên giáo Quận ủy và Công an quận sẽ tiếp tục triển khai nội dung chương trình ký kết đến từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với chủ trương, chính sách của Đảng về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                   Ban Tuyên giáo Quận ủy