Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XII), NGHỊ QUYẾT 15-NQ/TU NGÀY 04/7/2017 CỦA THÀNH ỦY CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Ngày đăng 15/08/2017 | 10:52  | View count: 499

Sáng ngày 11/8/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, BCHTW (khóa XII); Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”.

Sáng ngày 11/8/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, BCHTW (khóa XII); Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; đồng chí Phùng Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy và cán bộ, đảng viên 18 TCCS Đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận trực tiếp làm báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, BCHTW (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017. Đồng chí yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên của quận tham mưu cho đơn vị kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy gắn với nội dung của 5 chương trình, 02 kế hoạch công tác của BCH Đảng bộ Quận khóa V (2015 – 2020) để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

 Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ đảng viên công chức, viên chức các đơn vị sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn. Đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy