Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017
Ngày đăng 15/08/2017 | 10:59  | View count: 102

Chiều ngày 10/08/2017, UBND - Hội đồng thi đua khen thưởng quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Tới dự có đồng chí Đinh Việt Thắng – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Quận ủy, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; đại diện Ban Giám hiệu các trường học công lập trên địa bàn quận; các  đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phường thuộc quận.

Tại hội  nghị, các học viên đã được nghe giảng viên Đinh Việt Thắng- Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố truyền đạt những văn bản mới, các hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như: mô hình, giải pháp và sáng kiến sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng; cách thức xây dựng mô hình, giải pháp  gồm đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu, nhiệm vụ, chọn nội dung xây dựng mô hình, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các  giải pháp, tổ chức thực hiện, giám sát định kỳ, đánh giá kết quả nghiệm thu kết quả thực hiện, tổ chức nhân rộng mô hình; trách nhiệm của các cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, xây dựng tiêu chí thi đua, đánh giá mô hình, đăng ký mô hình, giải pháp, đôn đốc, phân công tổ chức thực hiện, đề xuất, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện, tổ chức nhân rộng mô hình, đề xuất khen thưởng; phân loại các sáng kiến được phân loại từ trước, sáng kiến đề xuất; một số giải pháp phát hiện, khen thưởng, tuyên truyền điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đồng thời đồng chí đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nêu ra những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, thống nhất cách làm đưa công tác thi đua, khen thưởng theo kịp yêu cầu đổi mới và chỉ đạo của thành phố.

 

Những nội dung được tập huấn đã góp phần giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phòng, ban, đơn vị, các phường nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, từ đó triển khai tốt hơn công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy