Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC BAN HĐND TRONG HOẠT ĐỘNG HĐND”
Ngày đăng 06/09/2017 | 08:59  | View count: 166

Chiều ngày 31/8/2017, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò của các Ban HĐND trong hoạt động HĐND”.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Phương Ngọc Ánh – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Trưởng, Phó và thành viên Ban pháp chế và Ban Kinh tế xã hội quận; các đồng chí thường trực HĐND và trưởng, phó hai ban của HĐND các phường.

Tại hội nghị, đã có 09 đại biểu đại diện các ban của HĐND các phường  phát biểu về thực trạng hoạt động của các Ban HĐND các phường; trao đổi kinh nghiệm của Ban trong các hoạt động thẩm tra các báo cáo, kế hoạch, tờ trình…trình tại kỳ họp; đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, kế hoạch, tờ trình…trình tại các kỳ họp; hoạt động giám sát, khảo sát, xem xét các văn bản quy phạm pháp luật; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hai ban; đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban của HĐND.

Qua các ý kiến phát biểu, đã khẳng định, sau gần hai năm hoạt động, các ban của HDND quận và các phường đã hoạt động theo đúng qui định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ thẩm các các báo cáo, tờ trình, đề án, kế hoạch… trình kỳ họp HĐND; tham gia chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp và tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát. Thực hiện tốt công tác thẩm các các báo cáo, tờ trình, đề án, kế hoạch… trình kỳ họp HĐND là các ban HĐND phường Thụy Khuê, Bưởi, Phú Thượng…Thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát là Ban KT-XH HĐND phường Bưởi, Tứ Liên, Quảng An, Yên Phụ; Ban Pháp chế HĐND phường Thụy Khuê, Phú Thượng.

Đồng chí Trần Lan Hương  - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận sự cố gắng của các Ban HĐND quận và HĐND các phường trong hoạt động HĐND và chia sẻ những khó khăn của các Ban do một số nguyên nhân khách quan. Đồng chí Trần Lan Hương đề nghị trong thời gian tới các Ban HĐND quận, phường sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, các Luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thành phố, HĐND và Thường trực HĐND quận; thành viên các Ban cần dành thời gian thỏa đáng nghiên cứu tài liệu, chủ động tích cực đóng góp ý kiến trong các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận; hướng dẫn Thường trực HĐND và các ban HĐND các phường thực hiện công tác thẩm tra tài liệu trình kỳ họp và tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng ban KT –XH HĐND quận đã thay mặt các ban HĐND quận và các phường tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; đề nghị các ban HĐND quận và các phường chủ động khắc phục khó khăn, bám sát các qui định của pháp luật và thực tiễn địa phương để tổ chức các hoạt động của các ban theo qui định của luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND quận và HĐND các phường./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy