Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày đăng 30/10/2017 | 09:30  | View count: 475

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Sáng ngày 11/10/2017, Ban Tuyên giáo Quận uỷ đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tây Hồ tổ chức lớp Bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên quận về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận là báo cáo viên hội nghị; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Hoài Long – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và 155 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã phân tích sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội của thế giới, trong nước và trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, sự đồng thuận của nhân dân, trong 9 tháng đầu năm 2017, Quận Tây Hồ đã đạt được nhiều kết quả. Thu ngân sách quận đạt 165% kế hoạch năm, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 71%. Công tác quản lý đất đai, TTXD, TTĐT, thực hiện dự án đầu tư, GPMB được chú trọng. Về công tác văn hóa – xã hội, quận đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; công tác phòng, chống dịch sốt xuất đã được xử lý kịp thời; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai với các điểm bán nông sản, thực phẩm sạch trên địa bàn quận. Giáo dục đào tạo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ vào cấp 3 công lập đạt 65%. Về Cải cách hành chính, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí quận đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai bộ quy tắc ứng xử đến cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm; xây dựng trang diễn đàn doanh nghiệp. Về công tác phòng chống tham nhũng, quận đã thực hiện các biện pháp như công tác công khai tài chính, khen thưởng, nâng lương, công khai các vi phạm trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra của cấp ủy; rà soát các danh mục đầu tư để tiết kiệm chi tiêu. Công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hoài Long - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã thay mặt các đồng chí tham dự Hội nghị cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã cung cấp những thông tin rất cụ thể về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017. Đồng thời đề nghị các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên quận sẽ tập trung, tích cực tham mưu giúp cấp ủy đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận nắm được kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 của quận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của Quận trong năm 2017./.

 Ban Tuyên giáo Quận ủy