Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Đảng bộ Quân sự quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 05/04/2018 | 09:20  | View count: 419

Chiều ngày 30/3/2018, Đảng bộ cơ quan Quân sự Quận Tây Hồ long trọng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Văn Khanh – Trưởng phòng cán bộ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Quận ủy và 35 đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Quân sự quận Tây Hồ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Như Chiến – Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thay mặt lãnh đạo Quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự Quận đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ cơ quan Quân sự Quận tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những khó khăn, tồn tại, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyển quân, tuyển sinh và chính sách hậu phương quân đội. Không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn cảnh giác, đấu tranh, phản bác với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và nhà nước ta. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Quận ủy Tây Hồ và sự hướng dẫn của các Ban Đảng Quận ủy trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các phường, rà soát, nắm chắc lực lượng, thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác gọi tuyển công dân nhập ngũ; xây dựng các phương án, kế hoạch sát với tình hình địa phương; làm tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan và 02 bộ qui tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, đồng chí Bí thư Quận ủy tin tưởng Đảng bộ Quân sự quận sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, hàng năm đạt đơn vị quyết thắng và Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

 

                                                                             Ban Tuyên giáo Quận ủy

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Như Chiến – Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thay mặt lãnh đạo Quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự Quận đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ cơ quan Quân sự Quận tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những khó khăn, tồn tại, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyển quân, tuyển sinh và chính sách hậu phương quân đội. Không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn cảnh giác, đấu tranh, phản bác với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và nhà nước ta. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Quận ủy Tây Hồ và sự hướng dẫn của các Ban Đảng Quận ủy trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các phường, rà soát, nắm chắc lực lượng, thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác gọi tuyển công dân nhập ngũ; xây dựng các phương án, kế hoạch sát với tình hình địa phương; làm tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan và 02 bộ qui tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, đồng chí Bí thư Quận ủy tin tưởng Đảng bộ Quân sự quận sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, hàng năm đạt đơn vị quyết thắng và Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

 

                                                                             Ban Tuyên giáo Quận ủy