Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Ngày đăng 12/04/2018 | 01:55  | View count: 492

Sáng ngày 05/4/2018, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018; Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2018 của Ban chỉ đạo 197 quận; Báo cáo tình hình tiếp dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2018; Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020); Dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I/2018 của quận đạt được khá tốt. Kinh tế quận tiếp tục được duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 841,95 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm, đạt 125, 35% so với cùng kỳ năm 2017. Có 180 doanh nghiệp và 127 hộ kinh doanh cá thể mới thành lập. Công tác phục vụ nhân dân trên địa bàn quận đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo an toàn, tiết kiệm; quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, đảm bảo mọi gia đình đều có Tết. Chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm “N âng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”gắn với thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" và "Quy tắc ứng xử nơi công cộng". Tình hình an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Công tác xây dựng Đảng được Quận ủy tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế còn tồn tại, đó là:

  - Công tác lập hồ sơ quản lý đất công do UBND phường quản lý còn chậm. Tình hình đổ phế thải xây dựng, tập kết vật liệu trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm Luật Đê điều tại khu vực bãi sông phường Nhật Tân, Phú Thượng còn xảy ra, chưa được xử lý triệt để.

  - Chỉ tiêu tuyển chọn, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 02 năm liên tiếp không hoàn thành (năm 2016: 9/15, đạt 60% chỉ tiêu Thành phố giao; năm 2017: 4/13, đạt 30,7% chỉ tiêu Thành phố giao).

- Công tác quản lý trật tự đô thị còn hạn chế: quản lý bãi trông xe, giá dịch vụ tại bãi trông xe khu vực Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực Phủ Tây Hồ sau Tết có thời điểm còn chưa đảm bảo; chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại 1 số phường chưa được xử lý thường xuyên, triệt để.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng tiếp thu, làm rõ những vấn đề quan trọng cần lưu ý. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được quý I/2018 và những tồn tại, hạn chế đã được xác định, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018 như sau:

1. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tổ chức thành công, an toàn cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp quận. Ban chỉ huy Quân sự quận chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng các nội dung diễn tập theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo Diễn tập Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phối hợp Văn phòng Quận ủy tham mưu thành lập Ban chỉ đạo diễn tập cấp Quận để chỉ đạo diễn tập đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

3. Triển khai các nội dung thực hiện Chủ đề“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” trong toàn Đảng bộ. Các Tổ chức cơ sở Đảng xây dựng nội dung cụ thể để triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền sâu rộng và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị nhằm nâng cáo hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

                                                            Ban Tuyên giáo Quận ủy