Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 03-CTr/ QUTH NGÀY 12/10/2015 VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ NGƯỜI HÀ NỘI, XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2015-2020”
Ngày đăng 12/04/2018 | 02:06  | View count: 295

Sáng 11/4/2018, Đoàn giám sát của Ban thường vụ Quận ủy Tây Hồ theo quyết định số 958-QĐ/QUTH ngày 19/3/2018 do đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Thành ủy viên – Bí thư quận ủy – Trưởng đoàn cùng 8 thành viên đã triển khai thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình 03 tại Đảng bộ Phường Phú Thượng.

            Mục đích qua giám sát để chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03 của Ban chấp hành Đảng bộ quận, chỉ ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra những biện pháp kịp thời sửa chữa, khắc phục. Qua đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03 trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Trong năm 2017 và 02 tháng đầu năm 2018, việc triển khai thực hiện chương trình về phát triển văn hoá – xây dựng nếp sống người Hà Nội “Văn minh - thanh lịch” và xây dựng Phường văn hoá giai đoạn 2015 – 2020 đã được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết nhất trí đồng thuận cao; nhận thức của cán bộ, đảng viên, và nhân dân có thay đổi khá rõ nét với việc thực hiện xây dựng nếp sống người Hà Nội “Văn minh – Thanh lịch” và xây dựng phường văn hoá; các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch lồng ghép vào các nội dung chương trình kế hoạch công tác của đơn vị để thực hiện. HĐND ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Phường văn hoá và tổ chức giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Phường văn hoá có hiệu quả; các hoạt động văn hoá – xã hội được duy trì và đẩy mạnh, thực hiện chính sách người có công và các đối tượng xã hội được chăm lo chu đáo. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục được duy trì tốt. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện ý thức một số người dân còn chưa nghiêm túc trong việc thực hiện nếp sống văn minh, đô thị, tuỳ tiện vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định và thả chó rông phóng uế bừa bãi nơi công cộng.

          Cũng tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Phường đã nghiêm túc báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 03 trên địa bàn Phường Phú Thượng. Nhiều mô hình mới, cách làm mới để tạo môi trường văn hoá cho nhân dân được triển khai; xây dựng và triển khai nghiêm túc Quy chế hoạt động của Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ Phường tạo sự đoàn kết, nhất trí xây dựng thành công Phường Văn hoá.

          Các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ các chỉ tiêuchưa đạt như VSMT, chó thả rông và giảm hộ nghèo trong thời gian tiếp theo.

          Kết luận tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư quận ủy - Trưởng đoàn đã ghi nhận kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực triển khai của Chương trình 03. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị UBND Phường phối hợp với các cơ quan chức năng quận khắc phục hạn chế trong công tác Môi trường; tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức thông qua MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, cấp ủy chi bộ, vận động trực tiếp các hộ dân còn vi phạm vệ sinh môi trường, chó thả rông.. Quan tâm sâu sát giảm hộ nghèo, tỷ lệ đảng viên trong các Nhà trường còn thấp, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, phạt vi phạm ATTP…Tập trung phấn đấu đến năm 2019 được đón nhận Huân chương lao động.

          Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư quận ủy đề nghị Phường triển khai:

          1/ Bổ sung vào Nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới từng chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết.

          2/ UBND Phường tổ chức giao ban với tổ trưởng dân phố, khuyến khích tinh thần đoàn kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ. Thực hiện chỉnh trang, xây dựng các tuyến phố văn minh.

          3/ Tổ chức đa dạng các hình thức giao lưu giữa các CLB trên địa bàn hướng tới xây dựng Phường Văn hoá.

          4/ Huy dộng sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tạo sức mạnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Ban Tuyên giáo Quận ủy