Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

GIÁM SÁT CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 03-Ctr/QUTH NGÀY 12/10/2015 CỦA BCH ĐẢNG BỘ QUẬN VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ – XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ NGƯỜI HÀ NỘI, XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2015-2020”
Ngày đăng 12/04/2018 | 02:12  | View count: 158

Chiều ngày 11/4/2018, Đoàn giám sát của Ban thường vụ Quận ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên – Bí thư quận ủy – Trưởng đoàn cùng 8 thành viên trực tiếp làm việc với Đảng bộ Phường Yên Phụ về triển khai Chương trình số 03 trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Trần Gia Hùng – Bí thư Đảng ủy Phường Yên Phụ.

        Thực hiện Chương trình số 03 của Quận ủy trên địa bàn Phường Yên phụ từ đầu năm 2017 đến nay đã được Đảng – Chính quyền phường chỉ đạo, quyết liệt và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh làm cho ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường nâng lên. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội được thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch, cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo chuẩn Quốc gia; các hoạt động VHXH phát triển mạnh và dần đi vào chiều sâu, nhiều hoạt động đã thành phong trào, nề nếp; bộ mặt đô thị tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt, an ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, các tầng lớp nhân dân trong Phường được hưởng nhiều thành quả thiết thực mà Chương trình 03 đã mang lại, qua đó đã củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền các cấp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội và góp phần vào nhiệm vụ xây dựng Phường Yên Phụ sớm trở thành Phường Văn hoá.

          Các đồng chí thành viên trong đoàn đã trao đổi, đề nghị làm rõ, cần rà soát lại các tiêu chí thực hiện Chương trình 03 sao cho sát với thực tế, đáp ứng với nhu cầu nhân dân.

          Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư quận ủy – Trưởng đoàn trao đổi thẳng thắn với Đảng ủy Phường Yên Phụ, cụ thể:

          1/ Cần đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện Chương trình 03 vào nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hôi Đảng bộ Phường Yên Phụ, nhiệm kỳ 2015-2020.

          2/ Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy mở rộng, phân công giao nhiệm vụ cho MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội Phường, các chi bộ trực thuộc cùng vào cuộc một cách đồng bộ trong việc thực hiện Chương trình 03. Rà soát kỹ các chỉ tiêu đã đặt ra trong Chương trình 03 trong nhiệm kỳ 2015-2020.

          3/Giao Phường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đề án Chỉnh trang đô thị để bắt kịp lộ trình xây dựng đường Nghi Tàm.

          4/ Duy trì nghiêm việc giao ban, đánh giá hàng tuần, hàng tháng theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ Phường.

          5/ Tập trung công tác quản lý đô thị, TTATXH đảm bảo trật tự cho nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng đường Nghi Tàm.

          6/ Đa dạng các hình thức giao lưu CLB VHVN – TDTT trên địa bàn tạo môi trường lành mạnh, cổ vũ, động viên nhân dân đoàn kết tham gia phát triển VH-XH địa phương.

          7/ Triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác Nhà văn hoá, nhà sinh hoạt trên địa bàn dân cư”; Đề án “Nâng cao chất lượng dân số”.

          8/ Huy động sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện Chương trình 03. 

Ban Tuyên giáo Quận ủy