Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI)
Ngày đăng 04/10/2018 | 08:33  | View count: 42

Chiều ngày 03/10/2018, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI). Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện UBMTTQ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Lan Hương - PCT HĐND quận, đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV – Trưởng ban Dân vận quận ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - PCT UBND quận cùng các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội quận, các ban công tác MTTQ 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ.

          Trong 5 năm, việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và  các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng, tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Các quy định chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giám sát và phản biện xã hội ngày càng hoàn thiện, được thể hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Nghị quyết số 403/2017/NQLT-UBTVQH-CP-DCTUBTVQH Liên tịch giữa UBTV Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam ban hành ngày 15/6/2017 về các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp. Được sự quan tâm của Thường trực quận ủy, sự hướng dẫn của Ban thường trực MTTQ Thành phố nên việc xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện hai quyết định của Trung ương được thuận lợi và có hiệu quả. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tạo điều kiện thuận lợi hơn