THÔNG TIN LIÊN HỆ:

UBND QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trụ sở 657 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 024 7533396 Email: vanthu_tayho@hanoi.gov.vn