Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

Quận ủy

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA VI

 

 

1. Đ/c Lê Thị Thu Hằng

20. Đ/c Phạm Việt Hùng  

 

2. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

21. Đ/c Chu Thị Minh Tân

 

3. Đ/c Nguyễn Đình Khuyến

22. Đ/c Phan Tuấn Ngọc

 

4. Đ/c Nguyễn Lê Hoàng

23. Đ/c Đỗ Hùng Vương 

 

5. Đ/c Trần Lan Hương

24. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc       

                           

6. Đ/c Bùi Thị Lan Phương

25. Đ/c Hoàng Tuấn Anh

 

7. Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh

26. Đ/c Đỗ Thị Hồng Lê

 

8. Đ/c Lê Quốc Thịnh

27. Đ/c Phan Lăng

 

9. Đ/c Trần Thị Thu Hường

28. Đ/c Phạm Xuân Đức

                  

10. Đ/c Nguyễn Hữu Khánh

29. Đ/c Nguyễn Văn Tài

 

11. Đ/c Trần Quang Đạo

30. Đ/c Võ Bích Thủy

 

12. Đ/c Phạm Thanh Cương

31. Đ/c Nguyễn Mạnh Hải

 

13. Đ/c Quân Ngọc Anh

32. Đ/c Phùng Mỹ Ngà

 

14. Đ/c Nguyễn Mạnh Tiến   

33. Đ/c Nguyễn Việt Cường

 

15. Đ/c Bùi Thị Ngọc Thúy

34. Đ/c Nguyễn Trường Giang

 

16. Đ/c Bùi Thế Cường

35. Đ/c Trương Tú Uyên

 

17. Đ/c Đinh Việt Anh

36. Đ/c                

 

18. Đ/c Đỗ Thanh Tùng

37. Đ/c

 

 

 

  

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA V

 

 

1. Đ/c Nguyễn Văn Thắng

20. Đ/c Phạm Việt Hùng  

 

2. Đ/c Đỗ Anh Tuấn

21. Đ/c Lê Quốc Thịnh

 

3. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

22. Đ/c Đỗ Viết Phong

 

4. Đ/c Nguyễn Đình Khuyến

23. Đ/c Trần Thị Thu Hường      

 

5. Đ/c Nguyễn Lê Hoàng

24. Đ/c Nguyễn Khắc Dũng        

                           

6. Đ/c Phạm Xuân Tài

25. Đ/c Lê Hoài Nam

 

7. Đ/c Phạm Thanh Cương

26. Đ/c Phan Lăng

 

8. Đ/c Nguyễn Thị Thanh

27. Đ/c Nguyễn Văn Vinh

 

9. Đ/c Mai Trọng Thắng

28. Đ/c Phùng Mỹ Ngà

                  

10. Đ/c Hoàng Tuấn Anh

29. Đ/c Phan Tuấn Ngọc

 

11. Đ/c Nguyễn Văn Thành

30. Đ/c Bùi Thị Ngọc Thúy

 

12. Đ/c Phùng Thị Ngọc Anh

31. Đ/c Đỗ Hồng Lê

 

13. Đ/c Đinh Việt Anh

32. Đ/c Chu Thị Minh Tân

 

14. Đ/c Quân Ngọc Anh    

33. Đ/c Đỗ Thanh Tùng

 

15. Đ/c Phương Ngọc Ánh

34. Đ/c Nguyễn Văn Tài

 

16. Đ/c  Nguyễn Thanh Tịnh

35. Đ/c Nguyễn Việt Cường

 

17. Đ/c Trần Quang Đạo

36. Đ/c Lê Hồng Vũ                             

 

18. Đ/c Trần Lan Hương

37. Đ/c Nguyễn Mạnh Hải

 

19. Đ/c Phạm Xuân Đức

 

  

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA IV

 

 

1. Đ/c Nguyễn Văn Thắng

20. Đ/c Nguyễn Đình Hòa

 

2. Đ/c Nguyễn Phúc Quang

21. Đ/c Nguyễn Lê Hoàng

 

3. Đ/c Lê Thị Thu Hằng

22. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng

 

4. Đ/c Đào Duy Trung

23. Đ/c Trần Thị Thu Hường   

 

5. Đ/c Lê Văn Phượng

24. Đ/c Nguyễn Đình Khuyến   

                           

6. Đ/c Trần Anh Tuấn

25. Đ/c Phí Thị Lan

 

7. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

26. Đ/c Phan Lăng

 

8. Đ/c Nguyễn Bá Hùng

27. Đ/c Triệu Phương Mai

 

9. Đ/c Trần Lan Hương

28. Đ/c Phùng Mỹ Ngà

                  

10. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

29. Đ/c Phan Tuấn Ngọc

 

11. Đ/c Nguyễn Văn Thành

30. Đ/c Vũ Hoài Phương

 

12. Đ/c Phạm Tuấn Diếp

31. Đ/c Bùi Lê Sính

 

13. Đ/c Đinh Việt Anh

32. Đ/c Đinh Trọng Sơn

 

14. Đ/c Quân Ngọc Anh

33. Đ/c Hoàng Văn Sơn

 

15. Đ/c Phương Ngọc Ánh

34. Đ/c Nguyễn Văn Tài

 

16. Đ/c  Lê Quang Chính

35. Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh

 

17. Đ/c Trần Quang Đạo

36. Đ/c Đỗ Anh Tuấn

 

18. Đ/c Nguyễn Văn Đông

37. Đ/c Đỗ Thanh Tùng

 

19. Đ/c Lê Trung Đức

38. Đ/c Nguyễn Văn Vinh