Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018
Ngày đăng 18/06/2018 | 04:33  | View count: 524

Tải Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc thi    Tại đây

Tải Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi    Tại đây 

Tải Quyết định số 652/QĐ_BTC về việc thành lập ban giám khảo và thư ký cuộc thi     Tại đây

Tải văn bản số 677/BTC-PBGDPL về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi    Tại đây 

Tải Quyết định số 2368/QĐ-BTC về việc ban hành thể lệ đề thi, mẫu bài dự thi   Tại đây  

Tải văn bản số 704/BTC về việc cung cấp đề thi, mẫu bài dự thi   Tại đây