Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Thông báo về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ
Ngày đăng 07/09/2018 | 01:40  | View count: 278

 

Tải thông báo 1663/TB-UBND về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ   Tại đây

Tải công văn về việc đánh giá kết quả thực hiện  kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ   Tại đây