Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Tổng hợp kết quả, đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 11 năm 2018

Ngày đăng 13/12/2018 | 08:41 AM  | View count: 21
  Tải bảng tổng hợp kết quả, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 11/2018    Tại đây

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND quận Tây Hồ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 20/11/2018 | 03:57 PM  | View count: 70
Tải bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng Tại đây

Tổng hợp kết quả, đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 10 năm 2018

Ngày đăng 07/11/2018 | 11:09 AM  | View count: 161
Tải bảng tổng hợp kết quả, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý  Tại đây

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 9 năm 2018

Ngày đăng 10/10/2018 | 08:26 AM  | View count: 155
Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá Tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý IV năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 11:51 AM  | View count: 161
Tải lịch tiếp công dân Tại đây

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 8 năm 2018

Ngày đăng 12/09/2018 | 08:22 AM  | View count: 204
  Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá      Tại đây

Thông báo về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ

Ngày đăng 07/09/2018 | 01:40 PM  | View count: 235
  Tải thông báo 1663/TB-UBND về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ   Tại đây Tải công văn về việc đánh...

Báo cáo về kết quả thụ lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ từ 01/01/2018 đến 31/6/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:51 AM  | View count: 142
Tải báo cáo 180/BC-QLĐT  Tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý III năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 08:50 AM  | View count: 191
Tải thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2018   Tại đây

Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018

Ngày đăng 18/06/2018 | 04:33 PM  | View count: 505
Tải Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc thi    Tại đây Tải Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức cuộc...

Về việc công khai danh tính cơ sở công trình nhà cao tầng tồn tại, vi phạm về PCCC (đợt 1)

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:36 AM  | View count: 136
  Tải công văn 722/CSPC&CCHN-P3  Tại đây

Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/05/2018 | 08:44 AM  | View count: 216
Tải thông báo 10/TB-HĐND  Tại đây

Thông báo Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Tây Hồ

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:40 PM  | View count: 785
Tải Quyết định  Tại đây

Lịch trực Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

Ngày đăng 26/04/2018 | 04:06 PM  | View count: 184
  Tải thông báo lịch trực Tại đây

Thông báo về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn quận Tây Hồ

Ngày đăng 16/04/2018 | 04:20 PM  | View count: 335
Tải thông báo 122/TB-UBND tại đây

Công khai thông tin các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận nội thành Thành phố Hà Nội được cấp biển nhận diện

Ngày đăng 12/04/2018 | 09:34 AM  | View count: 159
  Tải công văn  và danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây được cấp biển nhận diện Tại đây