Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 9 năm 2018

Ngày đăng 10/10/2018 | 08:26 AM  | View count: 21
Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá Tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý IV năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 11:51 AM  | View count: 22
Tải lịch tiếp công dân Tại đây

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 8 năm 2018

Ngày đăng 12/09/2018 | 08:22 AM  | View count: 81
  Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá      Tại đây

Thông báo về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ

Ngày đăng 07/09/2018 | 01:40 PM  | View count: 97
  Tải thông báo 1663/TB-UBND về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ   Tại đây Tải công văn về việc đánh...

Báo cáo về kết quả thụ lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ từ 01/01/2018 đến 31/6/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:51 AM  | View count: 103
Tải báo cáo 180/BC-QLĐT  Tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý III năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 08:50 AM  | View count: 138
Tải thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2018   Tại đây

Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018

Ngày đăng 18/06/2018 | 04:33 PM  | View count: 415
Tải Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc thi    Tại đây Tải Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức cuộc...

Về việc công khai danh tính cơ sở công trình nhà cao tầng tồn tại, vi phạm về PCCC (đợt 1)

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:36 AM  | View count: 107
  Tải công văn 722/CSPC&CCHN-P3  Tại đây

Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/05/2018 | 08:44 AM  | View count: 164
Tải thông báo 10/TB-HĐND  Tại đây

Thông báo Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Tây Hồ

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:40 PM  | View count: 561
Tải Quyết định  Tại đây

Lịch trực Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

Ngày đăng 26/04/2018 | 04:06 PM  | View count: 167
  Tải thông báo lịch trực Tại đây

Thông báo về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn quận Tây Hồ

Ngày đăng 16/04/2018 | 04:20 PM  | View count: 268
Tải thông báo 122/TB-UBND tại đây

Công khai thông tin các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận nội thành Thành phố Hà Nội được cấp biển nhận diện

Ngày đăng 12/04/2018 | 09:34 AM  | View count: 128
  Tải công văn  và danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây được cấp biển nhận diện Tại đây

Quyết định phê duyệt phương án rút ngắn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc Quận

Ngày đăng 04/04/2018 | 02:07 PM  | View count: 546
Tải quyết định 2772/QĐ-UBND ngày 25/12/2017  của UBND quận Tây Hồ   Tại đây

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày đăng 01/02/2018 | 10:40 AM  | View count: 655
  Tải quyết định 105/QĐ-UBND   tại đây

Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động quận Tây Hồ năm 2018

Ngày đăng 26/01/2018 | 09:53 AM  | View count: 4222
  tải kế hoạch 33/KH-UBND      tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý I năm 2018

Ngày đăng 08/01/2018 | 04:51 PM  | View count: 977
  Tải thông báo lịch tiếp công dân    tại đây