Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Hội cựu chiến binh quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri 01-TT/QUTH, ngày 20/4/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động câu lạc bộ Cựu quân nhân trên địa bàn quận Tây Hồ”
Ngày đăng 01/11/2016 | 10:18  | View count: 358

Chiều ngày 12/10/2016, Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm Thông tri 01-TT/QUTH, ngày 20/4/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động câu lạc bộ Cựu quân nhân trên địa bàn quận Tây Hồ”.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Tiềm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức chính sách của Hội Cựu chiến binh Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Lan Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận; các đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND 08 phường; BCH Quận Hội, các đồng chí Chủ tịch HCCB, Ban chủ nhiệm cựu quân nhân trên địa bàn dân cư 08 phường; Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu quân nhân 56 địa bàn dân cư trên địa bàn quận.

Trong 05 năm thực hiện Thông tri 01-TT/QUTH, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh quận đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự quận, Quận đoàn tham mưu cho Thường vụ Quận ủy và chỉ đạo HCCB, chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên các phường tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tri; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho CLB Cựu quân nhân hoạt động.
 

Hiện Hội Cựu quân nhân quận Tây Hồ có 56 câu lạc bộ với 2045/2996 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt thường xuyên. Các câu lạc bộ Cựu quân nhân, Ban liên lạc các đơn vị trên địa bàn 08 phường đã đi vào hoạt động hiệu quả. Các Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do đồng chí Phó Chủ tịch HCCB phường làm Chủ nhiệm, 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm là Ban chỉ huy quân sự và Đoàn thanh niên phường. Mỗi câu lạc bộ có từ 20 - 50 đồng chí Cựu quân nhân tham gia. Đến nay đã có 294 đồng chí cựu quân nhân tích cực tham gia công tác tại địa phương. Các câu lạc bộ đã tổ chức thăm hỏi 250 cựu quân nhân ốm đau với tổng số tiền là 55 triệu đồng; hỗ trợ 25 cựu quân nhân vay vốn ngân hàng chính sách và xã hội với tổng số tiền là 500 triệu đồng…Các câu lạc bộ sinh hoạt 01 năm 02 lần vào các ngày lịch sử truyền thống của đất nước. Về kinh phí hoạt động, các câu lạc bộ được tổ chức tự nguyện được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý điều hành của chính quyền. Hội viên các câu lạc bộ tự nguyện đóng góp theo quy chế, quy ước riêng của câu lạc bộ. Năm 2016, các câu lạc bộ Cựu quân nhân đã được ngân sách quận hỗ trợ 49 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt HCCB quận triển khai thực hiện Thông tri 01-TT/QUTH trong 5 năm qua. Đồng chí mong muốn Ban chủ nhiệm CLB Cựu quân nhân sẽ luôn phát huy tốt bản chất "Bộ đội cụ Hồ", vững vàng kiên định trước mọi khó khăn, thử thách của tình hình; tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức CLB trong sạch, vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của câu lạc bộ đề ra; Ban chủ nhiệm Cựu quân nhân cần bám sát chủ trương của Quận ủy, chủ động sáng tạo xây dựng nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy