Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 27/07/2017 | 12:11  | View count: 143

Dự Đại hội có các đồng chí: Đào Sỹ Hải - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư chi bộ -Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ cùng toàn thể các đoàn viên.

Các Đoàn viên Công đoàn là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ngân hàng CSXH thành phố, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, sự phối kết hợp có hiệu quả của các ban ngành có liên quan, của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội phụ nữ và Hội CCB và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân quận; Công đoàn Ngân hàng CSXH quận đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động và phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích nổi bật: Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2017 đạt 85,914 tỷ đồng, tăng 18,596 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015). Nguồn vốn huy động đạt 7,553 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm, với 2.547 hộ vay vốn, đạt 98,8% kế hoạch năm 2017. Bên cạnh công tác chuyên môn, Công đoàn Ngân hàng CSXH quận chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ viên chức, người lao động; đoàn viên thanh niên tham gia tích cực và đạt giải cao trong các cuộc thi văn nghệ; phối hợp với bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt Luật lao động, đảm bảo việc làm, tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên…

Nhiệm kỳ mới (2017 - 2022), Công đoàn Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được giao: Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 10%/năm; hệ số sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%; nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 0,1%/tổng dư nợ, bên cạnh đó tích cực huy động nguồn vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư và qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Công đoàn bộ phận tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cán bộ viên chức, người lao động, đổi mới hình thức nội dung hoạt động công đoàn.

Tại Đại hội, đã có 3 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới (2017 - 2022).   

NHCSXH quận Tây Hồ