Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đảng ủy phường Xuân La tổ chức hội nghị tập huấn Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”
Ngày đăng 12/09/2017 | 03:41  | View count: 398

Sáng ngày 06/9/2017, Đảng ủy phường Xuân La – Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường tổ chức Hội nghị tập huấn Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ quận dự và làm báo cáo viên của hội nghị.

Báo cáo viên đã khái quát lại toàn bộ các nội dung của Pháp lệnh gồm 6 chương, 28 điều và nêu bật tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh vào 11 nội dung chính quyền công khai để nhân dân biết (Điều 5); nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp (Điều 10); 03 nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết  định (Điều 13)… bằng những ví dụ minh họa thực tiễn tại cơ sở như: việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung “Quy ước tổ dân phố” cho phù hợp với các quy định hiện hành; tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới các hộ dân trên địa bàn; thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình: công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác cấp GCN quyền SDĐ; công tác thuế; công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy…

Sau khi Quận ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”, Đảng ủy phường Xuân La là phường thứ 3 trên địa bàn quận tổ chức tập huấn lại các nội dung của Pháp lệnh cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

                                                 Ban Tuyên giáo Quận ủy