Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN TẬP HUẤN CÔNG TÁC VAY VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2017
Ngày đăng 01/11/2017 | 09:02  | View count: 74

Ngân hàng Chính sách xã hội quận tập huấn Công tác vay vốn tín dụng chính sách năm 2017

Nhằm tăng cường công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn quận, trong tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tây Hồ đã phối hợp với UBND các phường trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2017 cho các đối tượng ngoài ngành NHCSXH là Trưởng Ban giảm nghèo, Tổ trưởng tổ dân phố. Đồng chí Nguyễn Phạm Trường Sơn - Phó Giám đốc NHCSXH quận làm giảng viên, với 6 lớp được tổ chức, đã có 308 học viên, thành phần tham dự tập huấn là Trưởng Ban giảm nghèo phường, Tổ trưởng tổ dân phố 8 phường trong quận.Lớp tập huấn giúp các học viên được trang bị đầy đủ và hiểu rõ hơn về: Các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai thực hiện tại các phường trên địa bàn quận; Chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo phường và tổ trưởng Tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách; Những nội dung về điểm giao dịch tại phường. Đặc biệt là nêu ra một số tồn tại và cách khắc phục.Từ đó làm tốt hơn công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn quận, giúp cho các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Bài và ảnh: Quỳnh Giang