Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

UB MTTQ phường Thụy Khuê tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017); tổng kết công tác MTTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 24/11/2017 | 10:44  | View count: 169

Sáng ngày 18/11/2017, UB MTTQ phường Thụy Khuê đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017); tổng kết công tác MTTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Trần Lan Hương  - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Phạm Tuấn Diếp – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ Quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Thụy Khuê.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Văn Nhâm – Chủ tịch UB MTTQ phường đọc diễn văn, ôn lại kỷ niệm 87 năm ngày thành lập UB MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Trường Sơn báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của UB MTTQ phường Thụy Khuê. Báo cáo nêu rõ, trong năm qua, thường trực UB MTTQ phường đã tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Ban thường trực Ủy ban Mặt trân tổ quốc Quận, sự chỉ đạo của Đảng ủy phường và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Thụy Khuê đã thực hiện tốt chương trình đề ra như: tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động từ thiện xã hội.

Kết quả, UB MTTQ phường tổ chức 53 cuộc tuyên truyền vận động với gần 7000 lượt người tham gia từ tổ dân phố, Ban vận động khu dân cư; vận động nhân dân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” được 35.765.000 đồng, lũy tiến đến 25/10 còn trên 150 triệu đồng; trợ cấp cho 38 gia đình có hoàn cảnh khóa khăn nhân dịp tết Nguyên đán là 19 triệu đồng. kiên trì vận động nhân dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ đạt tỷ lệ 88% vượt chỉ tiêu 10%;  tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng cho 200 lượt người, 9 hội nghị tuyên truyền với 1350 người tham gia; triển khai công tác MTTQ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 10/10 Ban Công tác Mặt trận đã đăng ký học tập theo Bác với phong cách làm việc khoa học, trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, MTTQ phường đã vận động quyên góp được 51.000.000 đồng, lập sổ tiết kiệm cho 15 gia đình mẹ/vợ liệt sỹ với mức 3.000.000 đồng/sổ, 6 triệu đồng nộp về “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”. Tham gia xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội, MTTQ phường đã ký kết chương trình công tác giữa HĐND - UBND - UB MTTQ; hiệp thương bầu tổ trưởng, tổ phó nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công; giám sát việc tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại; tổ chức phản biện vào các văn bản báo cáo đánh giá 6 tháng, cả năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; phối hợp với HĐND phường giám sát công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý sử dụng nhà sinh hoạt, nhà văn hóa, quỹ khu dân cư và UBND phường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả UB MTTQ phường Thụy Khuê đã đạt được trong năm 2017 và đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc phường phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn; phối hợp tổ chức đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa có chất lượng, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường trong năm 2018.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ