Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Hội nghị bàn giao hồ sơ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/12/2017 | 11:34  | View count: 235

Ngày 13/12/2017, tại UBND quận Tây Hồ, Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tây Hồ đã tiến hànhhội nghị bàn giao hồ sơ về việc thu hồi dư nợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố.

Tham dự lễ bàn giao, về phía Hội nông dân thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo các ban liên quan; về phía Quận ủy Tây Hồ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Quận ủy; về phía UBND quận Tây Hồ có đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ; về phía Ngân hàng chính sách xã hội quận Tây Hồ có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc NHCSXH quận Tây Hồ; về phía Hội nông dân quận Tây Hồ có đồng chí Lê Như Hùng chủ tịch Hội nông dân quận Tây Hồ và các Chủ tịch UBND, chủ tịch hội Nông dân phường.

Thực hiện Hợp đồng số 18/NHCSXH-HTND ngày 28/11/2017 về dịch vụ thu hộ, chi hộ quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội giữa Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội và Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội. Hai bên đã hoàn thành thủ tục bàn giao Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội bàn giao số liệu dư nợ và phí cho vay trên địa bàn quận Tây Hồ sang Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ để thực hiện thu hộ, chi hộ với số tiền là 1.995.000.000 đồng của 7 dự án và 126 hộ vay vốn. Thay mặt Lãnh đạo Quận ủy đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực mong muốn, trong thời gian tới, Hội nông dân thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ khi hai đơn vị thực hiện quyền và trách nhiệm quản lý vay vốn giúp đỡ người dân trên địa bàn quận, Phó bí thư cũng nhắc nhở lãnh đạo UBND phường và các trưởng ban dự án đôn đốc hộ vay sử dụng đúng mục đích và nộp phí và gốc đúng hạn.

Thay mặt đơn vị nhận bàn giao, ông Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ cam kết sẽ thực hiện đúng quy định về việc thu hộ, chi hộ quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự buổi lễ, hai bên đã ký biên bản bàn giao./.