Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2017, TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
Ngày đăng 24/01/2018 | 11:30  | View count: 2155

Chiều ngày 18/01/2018, Chi cục thuế Quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Chiều ngày 18/01/2018, Chi cục thuế Quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, các phòng, ban; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ bộ Chi cục Thuế Quận Tây Hồ.

Trong năm 2017, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục thuế quận Tây Hồ quyết tâm phát huy cao độ những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả là, tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 4.370 tỷ 203 triệu đồng, đạt 234% kế hoạch được giao, bằng 164% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phần do Chi cục thuế thực hiện là 4.173 tỷ 917 triệu đồng đạt 253,9% dự toán pháp lệnh và bằng 165,1%  so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đạt 651 tỷ 994 triệu đồng đạt 92% dự toán pháp lệnh và bằng 127,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt cao là: thu tiền thuê đất (205 tỷ 561 triệu đồng đạt 293,7% dự toán pháp lệnh, bằng 163,5 so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất (2.932 tỷ 011 triệu đồng đạt 563,8% dự toán pháp lệnh và bằng 192,4% so với cùng kỳ); thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (27 tỷ 312 triệu đồng đạt 151,7% dự toán pháp lệnh và bằng 121% so với cùng kỳ năm trước). Chi cục thuế đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền và hỗ trợ các chính sách thuế, tổ chức tập huấn các chính sách thuế mới. Thực hiện tốt công tác đăng ký thuế, kê khai kế toán thuế. Công tác kiểm tra chống thất thu thuế được thực hiện theo đúng kế hoạch; công tác hoàn thuế luôn được quan tâm, thực hiện đúng chính sách; các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, quản lý hộ kinh doanh cá thể; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, kê khai qua mạng luôn đạt 95%; triển khai tốt thuế điện tử đối với hộ cho thuê nhà….được tăng cường.

Đồng chí Lê Thị Kim Yến - Phó Chi cục Trưởng Chi cục thuế Quận đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội đã biểu dương những thành tích ngành thuế Quận đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị Chi cục thuế Quận Tây Hồ tiếp tục khắc phục khó khăn, lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó đặc biệt cần chú trọng cơ cấu các nguồn thu ngoài quốc doanh năm 2017, giám sát tờ khai, công tác kiểm tra, thu hồi nợ thuế.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Sơn và đề nghị Chi cục thuế Quận cầ tập trung tham mưu kịp thời với Quận về công tác chỉ đạo các phòng, ban, phường thực hiện công tác quản lý thuế; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bằng việc đối thoại các doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh trên địa bàn quận. Duy trì đôn đốc thu hồi nợ đọng đối với các doanh nghiệp sau khi chuyển địa điểm kinh doanh; kịp thời triển khai các gói dữ liệu Cục gửi về từ kê khai đến các vướng mắc về chế độ bằng hệ thống đánh giá tiêu chí; đẩy mạnh công tac kiểm tra chất lượng, đặc biệt là hiệu quả phân tích, đánh giá rủi ro đúng trọng tâm để giúp cho việc kê khai của các doanh nghiệp đảm bảo theo tình hình kinh doanh; xây dựng chính sách, rà soát thủ tục hành chính để tham mưu cho Quận, đặc biệt rà soát các thủ tục liên thông trong đó có thủ tục cho người nước ngoài thuê. Đồng thời cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền tư vấn cho người nộp thuế, các luật  mới có hiệu lực từ năm 2018.

Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống máy tính, các phần mềm.

Thứ ba, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn các luật mới, cơ chế chính sách cho cán bộ thuế.

Thứ tư, tham mưu về công tác thuế để tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh các vi phạm, điều tiết về thời gian.

Thứ sáu, giáo dục cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đối với thực hiện công khai, dân chủ tại cơ quan./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy