Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THỤY KHUÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO NĂM 2018
Ngày đăng 26/01/2018 | 12:03  | View count: 356

Sáng ngày 25/01/2018, Đảng ủy phường Thụy Khuê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường Trực Quận ủy; đồng chí Trần Lan Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận; các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Quận uỷ. Đại biểu Phường có đồng chí Lê Quốc Thịnh – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Quang Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Tiến Cảnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND phường, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, trưởng, phó các đoàn thể, các đồng chí cấp uỷ chi bộ, tổ trưởng tổ đảng và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017, Đảng uỷ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cả về chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, xây dựng, củng cố chính quyền, lãnh đạo hoạt động MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn phường. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 12 tỷ đồng (đạt 118,1% kế hoạch năm). Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện: đã tổ chức rà soát hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận trên địa bàn phường với 2652 hồ sơ, trong đó 2147 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận, còn 506 hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận (trong đó 44 hồ sơ đủ điều kiện, 462 hồ sơ không đủ điều kiện); tổ chức rà soát, lập hồ sơ quản lý 09 điểm đất công theo quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các dự án trên địa bàn: Dự án mương thoát nước Thuỵ Khuê, dự án ga xe điện C6, Dự án Văn cao - Hồ Tây... Công tác văn hóa – xã hội được triển khai thực hiện có chất lượng, tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng phường văn hoá đạt 33/36 tiêu chí; phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được thực hiện tốt với tỷ lệ hộ gia đình đạt "Gia đình văn hoá sức khoẻ" là 95,2%; tỷ lệ Tổ dân phố đạt "Tổ dân phố văn hoá sức khoẻ" là 95,6%; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết... Công tác an ninh, quốc phòng, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận sau thanh tra được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Đảng uỷ đã chỉ ra 03 tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 đó là: công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách còn hạn chế, một số chỉ tiêu thu chưa đạt như: thu thuế ngoài quốc doanh, thu phí dịch vụ VSMT; công tác chỉ đạo về quản lý trật tự đô thị, quản lỷ đất đai, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường chưa hiệu quả; công tac tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyết định thu hồi đất GPMB còn hạn chế.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ phường đã triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ phường năm 2018 như: Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình công tác Dân vận; Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2018.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ đã ghi nhận và chúc mừng các kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường Thuỵ Khuê năm 2017: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác GPMB thực hiện các dự án; triển khai thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ được nhân dân đánh giá cao. Đồng chí nhất trí với những tồn tại hạn chế Đảng uỷ phường đã chỉ ra và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng bộ Quận, phường đã đề ra để làm cơ sở đánh giá giữa nhiệm kỳ.

Thứ hai, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh.

Thứ ba, tập trung thực hiện các dự án trên địa bàn: dự án cống hoá mương Thuỵ Khuê, dự án ga xe điện C6, dự án ga ngầm C7, dự án Văn Cao - Hồ Tây...

Thứ tư, chỉ đạo tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng phường văn hoá; phát động phong trào thi đua giữa các địa bàn dân cư, tổ dân phố để phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt; biểu dương, khen thưởng các địa bàn, tổ dân phố hoàn thành sớm tiêu chí.  

Thứ năm, tập trung thực hiện chủ đề năm 2018 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị"; Đảng uỷ phường cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và phát động thi đua trong toàn đảng bộ để mỗi cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch làm việc khoa học; nâng cao chất lượng công tác; gương mẫu trong việc giữ gìn VSMT; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tại hội nghị, Đảng uỷ phường đã trao giấy công nhận 8 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; khen thưởng 02 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 92 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Thịnh – Bí thư Đảng ủy Phường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ và đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2018, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy