Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Phường Phú Thượng thực thực hiện tốt công tác xã hội hóa lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao
Ngày đăng 25/01/2018 | 06:17  | View count: 137

Với quyết tâm xây dựng phường trở thành phường văn hóa; thực hiện chủ trương của Quận ủy, HĐND, UBND quận về việc lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao phục vụ việc tập luyện, nâng cao sức khỏe của nhân dân, năm 2017, Đảng ủy phường Phú Thượng đã xác định một trong năm nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường lắp đặt các dụng cụ thể thao tại các sân chơi trên địa bàn phường.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, UBND phường đã đầu tư từ ngân sách 110 triệu đồng mua 11 dụng cụ để lắp đặt tại các sân chơi; các chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban vận động ở khu dân cư đã tích cực vận động nhân dân và các tổ chức cá nhân ủng hộ, đóng góp kinh phí với tổng số thu được hơn 600 triệu đồng mua 57 dụng cụ thể dục thể thao lắp đặt tại các sân chơi phục vụ việc tập luyện, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây là việc làm hiệu quả, điển hình của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường Phú Thượng trong công tác xã hội hóa nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thiết nghĩ việc làm của Đảng bộ và chính quyền phường Phú Thượng cần được nhân rộng trên địa bàn quận Tây Hồ và Thành phố Hà Nội./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy