Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ - Quý IV năm 2017
Ngày đăng 28/01/2018 | 08:27  | View count: 280

Ngày 23/01/2018, tại trụ sở UBND quận Tây Hồ, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tây Hồ đã họp phiên thường kỳ quý IV năm 2017, đánh giá kết quả hoạt động quý IV và cả năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2018

Đồng chí Phạm Xuân Tài - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Tây Hồ chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có 16/17 thành viên Ban đại diện (vắng 01 thành viên do bận công tác chuyên môn), Ban giám đốc và Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ NHCSXH quận.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Tây Hồ đánh giá cao những nỗ lực của NHCSXH quận Tây Hồ, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được NHCSXH thành phố và UBND quận giao.

 - Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến 31/12/2017 đạt 93.842 triệu đồng, tăng 16.728 triệu  đồng so với năm 2016 (tỷ lệ tăng trưởng đạt 122%). Trong đó: Nguồn ngân sách quận chuyển sang ủy thác NHCSXH quận cho vay là 6.744 triệu đồng, tăng 1.744 triệu đồng so với đầu năm.

Về sử dụng vốn: Trong quý IV năm 2017, doanh số cho vay đạt 11.562 triệu  đồng, doanh số thu nợ đạt 10.128 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách trong quý IV đã cho vay 260 lượt hộ, trong đó cho vay hộ mới thoát nghèo 39 lượt hộ, cho vay giải quyết việc làm 221 lượt khách hàng thu hút hơn 300 lao động, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. 

          - Chất lượng tín dụng: Tổng dư nợ xấu đến 31/12/2017 là 0 đồng, không có nợ quá hạn.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đã triển khai thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng chính sách; kịp thời phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách; xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của Ban đại diện năm 2017.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Tài - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Tây Hồ yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường phối hợp với NHCSXH quận thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thực hiện tốt công tác bình xét, lưa chọn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ chính sách xã hội và phát huy hiệu quả, tác dụng của nguồn vốn. Chủ động tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo sự chỉ đạo của Thành phố và UBND quận, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đươc giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện, đôn đốc thực hiện thu hồi nợ đến hạn để không để phát sinh nợ quá hạn. Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội quận phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu UBND quận chuyển nguồn vôn ủy thác cho NHCSXH quận cho vay giải quyết việc làm. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, các hội, đoàn thể, UBND các phường  trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận./.