Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đảng bộ phường Xuân La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 12/04/2018 | 06:59  | View count: 356

Chiều ngày 12/4/2018, Đảng bộ Phường Xuân La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXIV. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV, Trưởng ban Dân vận cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy. Tham dự Hội nghị là các đồng chí UVBCH Đảng bộ Phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội Phường và các đảng viên tiêu biểu trên địa bàn Phường Xuân La.

          Trong nửa nhiệm kỳ qua, mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXIV cơ bản hoàn thành:

          - Hằng năm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Phường đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch quận giao.

          - Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực; phối hợp với các phòng ban ngành tuyên truyền thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

          - Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo và giữ vững ổn định, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động, trong cơ quan đơn vị và nhân dân được triển khai kịp thời, nghiêm túc. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Thành ủy về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

          - Công tác văn hóa xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt được những kết quả thiết thực nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, sự nghiệp giáo dục có bước phát triển. Tập trung chỉ đạo xây dựng Phường văn hóa cơ bản đạt các tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận.

          Đảng ủy đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXIV, cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, tạo bước chuyển mạnh mẽ về Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đã được nâng cao, thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện góp phần định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ; công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội quy phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, hiệu lực điều hành của bộ máy chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có hiệu quả, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

         

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận ủy đã ghi nhận kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Phường lần thứ XXIVđồng thời nghiêm túc đánh giá những mặt còn tồn tại, nguyên nhân chủ quan trong nửa nhiệm kỳ. Trong nửa cuối nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Đảng bộ Phường tập trung vào các nội dung:

          1/ Rà soát các chỉ tiêu còn thấp, đề ra các giải pháp cụ thể tránh chung chung. Nhiệm vụ quan trọng đó là: quản lý trật tự và chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; rà soát các hộ kinh doanh để thu đúng, thu đủ thuế ngoài quốc doanh.

         2/ Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá xã hội: chất lượng công tác Giáo dục & Đào tạo, khuyến học khuyến tài, giảm hộ nghèo tiến tới xoá hộ nghèo trong năm 2018, xây dựng văn hoá trên địa bàn dân cư.

         3/ Tích cực triển khai các đề án của Quận, tập trung Nâng cao chất lượng dân số, rà soát hòm thư điện tử của người dân tạo điều kiện thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho nhân dân trên địa bàn.

          4/ Tăng cường sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXIV đã quyết nghị. 

Ban Tuyên giáo Quận ủy