Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG YÊN PHỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VÀ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Ngày đăng 31/05/2018 | 09:47  | View count: 101

Sáng ngày 29/05/2018, Đảng ủy phường Yên Phụ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI), Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Dự có đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.

Hội nghị đã đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI), Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng Ban Dân Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã biểu dương những kết quả Đảng ủy Phường đạt được trong 20 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng chí đặc biệt ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo phường trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) được Đảng ủy phường triển khai thực hiện có hiệu quả, tiêu biểu như: thực hiện tốt phong trào thi đua“Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội góp phần “Xây dựng phường văn hóa”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Ban Dân vận Quận ủy