Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ triển khai cho vay chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
Ngày đăng 18/01/2023 | 11:12  | View count: 23

Chính phủ đã ban hành nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS) Việt Nam cũng ban hành văn bản số 10575/NHCS-TDSV  ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019  hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Từ ngày 01/01/2023 người vay sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử: Thẻ CCCD là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Ngoài ra, người vay vốn viết 02 Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP có xác nhận của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp phường về việc có dự án thực hiện tại địa phương.

Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhận hồ sơ vay vốn của người vay, tiến hành họp tổ, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên hồ sơ vay vốn, sau đó lập danh sách đề nghị vay vốn NHCS theo mẫu số 03/TD kèm Giấy đề nghị vay vốn trình UBND cấp phường xác nhận về nội dung người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương; có nhu cầu vay vốn đề tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) và gửi hồ sơ vay vốn đến NHCS nơi cho vay.

-  Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ  -