Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Phường Bưởi: Triển khai, quán triệt kế hoạch xây dựng “Chi bộ 4 tốt, “Đảng viên 4 tốt” và phổ biến ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Ngày đăng 27/02/2023 | 23:04  | View count: 90

Chiều ngày 27/02/2023, Đảng ủy phường Bưởi tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch xây dựng “Chi bộ 4 tốt, “Đảng viên 4 tốt” và phổ biến ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” với sự tham dự của đồng chí Bí thư Đảng Đảng ủy Phường Nguyễn Thị Ánh Ngọc và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên của phường; các đồng chí cấp ủy của 22 Chi bộ trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phường Phan Thị Thúy Nga cho biết, thực hiện Kế hoạch số 118 – KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ ngày 27/01/2023, Đảng ủy phường Bưởi đã xây dựng Kế hoạch số 55 ngày 27/01/2023 về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt" với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phường Phan Thị Thúy Nga triển khai Kế hoạch "Chi bộ bốn tốt", "Đảng viên bốn tốt"

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phường Phan Thị Thúy Nga đã triển khai các nội dung của Kế hoạch số 55 về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt” của Phường, phổ biến cụ thể việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đại biểu tại hội nghị.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh các tiêu chí cơ bản để xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, đó là lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; chất lượng sinh hoạt Chi bộ tốt; Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; Đảng viên bốn tốt.

Cụ thể là tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy phường; sát sao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết công việc cũng như khả năng luôn sát  duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày mồng 7, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 01 quý/lần, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Chi bộ đạt từ 85% trở lên; chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; thực hiện tốt quy chế làm việc, xây dựng Chi bộ đoàn kết và có ít nhất 50% đảng viên tại Chi bộ đạt tiêu chí đảng viên tốt.

Các tiêu chí cơ bản xây dựng “Đảng viên bốn tốt” được triển khai tại hội nghị, cụ thể là đảng viên chấp hành tốt và tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong mọi công việc, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương; tham gia sinh hoạt Chi bộ đầy đủ, đúng quy định, xây dựng đoàn kết nội bộ, nộp đảng phí đầu đủ; liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 01 phát biểu hưởng ứng thi đua tại hội nghị

Phát biểu tham luận hưởng ứng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ Tổ dân phố  (TDP) số 01 khẳng định, đảng viên Chi bộ TDP số 01 tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch “xây dựng Chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt” của Đảng ủy phường đề ra, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quản lý chặt chẽ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát, đóng góp vào kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời phát huy công tác dân vận khéo trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP được giao trong năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 27/12/2022 của Đảng ủy về xây dựng phường “Đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023 – 2025”.

Đồng chí Bí thư Chi bộ trường THCS Đông Thái Lê Thủy Trang hưởng ứng thi đua tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ trường THCS Đông Thái Lê Thủy Trang cũng bày tỏ quyết tâm cùng Chi bộ nhà trường tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy phường đề ra, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của nhà trường, xây dựng ngôi trường hạnh phúc, tiến bộ, chất lượng cao, giữ vững các danh hiệu thi đua, trường Chuẩn Quốc gia, đóng góp vào thành tích, kết quả chung công tác giáo dục của địa phương.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng hệ thống phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại các Chi bộ là đúng hướng, đã bám sát xu thế phát triển công nghệ 4.0. Qua đó, sổ tay đảng viên điện tử trở thành một kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đảng và mang lại tiện ích cho các cấp ủy Chi bộ trong việc quản lý đảng viên, giúp các cấp ủy Chi bộ kịp thời thông tin, định hướng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân một cách nhanh chóng. Tuy nhiên đồng chí cũng cho rằng, việc khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đối với một số Chi bộ bước đầu sẽ gặp khó  khăn.

Đồng chí  Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Ánh Ngọc phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Ánh Ngọc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các Chi bộ đã  đồng lòng, nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch Đảng ủy phường đề ra và hứa sẽ đồng hành cùng các Chi bộ để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ban đầu, hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ quy định.

Đồng chí cho biết, hiện tại, phường Bưởi đã hoàn thành việc đăng ký tài khoản cá nhân của các đảng viên trên “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đảng ủy phường sẽ phân công cấp ủy dự các buổi sinh hoạt Chi bộ tại các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị báo cáo và lưu hồ sơ những việc đã làm được, những đơn vị làm tốt sẽ giới thiệu nhân rộng để cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung Đảng ủy phường Bưởi đã triển khai, quán triệt trong hội nghị rất quan trọng, trọng tâm trong năm 2023 về công tác xây dựng đảng. Đảng ủy phường Bưởi sẽ tổ chức hội thảo trong quý II để trao đổi, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của các Chi bộ trong quá trình triển khai kế hoạch số 55 của Đảng ủy phường về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt”.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Chi bộ của 22 Chi bộ phường thuộc phường Bưởi đã ký kết bản đăng ký phấn đấu xây dựng “Chi bộ 04 tốt” “Đảng viên 04 tốt” để thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh ký kết bản đăng ký phấn đấu xây dựng “Chi bộ 04 tốt” “Đảng viên 04 tốt”:

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ