Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Cấp GCN ĐKKD và thay đổi nội dung GCN ĐKKD hộ cá thể Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cấp mới,cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,thành lập chi nhánh,vp đại diện hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Giải thể hợp tác xã tự nguyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nội tỉnh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thẩm định,trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thẩm định,trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thẩm định,trình phê duyệt(hoặc điều chỉnh)kế hoạch đấu thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thu hồi GCN ĐKKD,thông báo thay đổi nội dung ĐKKD,tạm ngừng hoạt động hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã