Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Cấp GCN ĐKKD và thay đổi nội dung GCN ĐKKD hộ cá thể Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp mới,cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,thành lập chi nhánh,vp đại diện hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Giải thể hợp tác xã tự nguyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nội tỉnh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn