Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định Dự án chỉ y.cầu lập b.cáo k.tế kỹ thuật đầu tư x.dựng công trình (sd vốn n.sách NN do UBND cấp huyện,xã q.định đầu tư), T.kế bản vẽ thi công, dự toán x.dựng (sd vốn NN ngoài n.sách do UBND cấp huyện, xã q.định đ.tư) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thẩm định,trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thẩm định,trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thẩm định,trình phê duyệt(hoặc điều chỉnh)kế hoạch đấu thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 thu hồi GCN ĐKKD,thông báo thay đổi nội dung ĐKKD,tạm ngừng hoạt động hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thu hồi đất Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 1 : Thành lập Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 10: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 10: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 11: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 12: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 13: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn