Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 14: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 15: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 16: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 16: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 17: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 18: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 19: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 1: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 20: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 21: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã