Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 39: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 3: Thành lập Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 3: Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 3: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 40: Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 40: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 41: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 41: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 42: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 42:Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 43: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc NKT thuộc trách nhiệm quản lý cấp Quận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 43: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 44: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật thuộc trách nhiệm quản lý cấp quận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 44: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 45: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 45: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn Quận. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 46: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn