Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Quận Tây Hồ: Phát động phong trào thi đua năm 2023 với tinh thần “Thi đua là yêu nước”
Ngày đăng 09/03/2023 | 20:54  | View count: 102

Trong không khí phấn khởi thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc,  chiều ngày 09/3, quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Biểu dương phong trào thi đua năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm gày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023).

Sôi nổi các phong trào thi đua trong toàn quận

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ đã chỉ đạo sát sao với tinh thần nghiêm túc triển khai chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật.

Quận đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu Thành phố giao; Công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới. Thu ngân sách đạt 168% kế hoạch năm, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 112% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất đạt 284% kế hoạch. Tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững. Bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả. Kết quả chỉ số CCHC năm 2021 được UBND TP chấm điểm và xếp đứng thứ 5/30, quận, huyện đứng ở nhóm đầu của TP.

Qua các phong trào thi đua đã phát hiện, ghi nhận biểu dương khen thưởng tiêu biểu như các phong trào: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch” đã kịp thời phát hiện, ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” với 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận; ghi nhận sự nỗ lực và tích cực vào cuộc của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị quận đã khắc phục khó khăn, tạo chuyển biến và đổi mới trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Thủ đô nói chung và quận Tây Hồ nói riêng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, năm 2023 là năm đòi hỏi sự tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, là năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), với tinh thần “Thi đua là yêu nước”…Do đó, quận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác thi đua, khen thưởng.

Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở. Duy trì và phát triển phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó, xác định rõ chủ đề, nội dung và tiêu chí đánh giá. Chú trọng khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng...Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự trở thành một động lực, vì mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND Quận phát động phong trào thi đua năm 2023 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội , Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Đình Khuyến khẳng định: năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2026. Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với 6 nhóm nội dung cụ thể, trong đó, tập trung vào việc thi đua xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; Thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như hoàn thành và vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu thu ngân sách; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vững mạnh; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc thí điểm chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97; Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cải cách hành chính mạnh mẽ và triệt để.

Với tinh thần càng khó khăn, càng phải thi đua lập thành tích thiết thực, Chủ tịch UBND Quận tin tưởng Đảng bộ, chính quyền Quận Tây Hồ sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ công tác năm 2023, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Quận lần thứ VI và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

 trao Bằng khen  của Chủ tịch UBND Thành phố cho Nhân dân và cán bộ quận Tây Hồ 

Lãnh đạo quận tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 các cấp đã được biểu dương, trao thưởng. Cụ thể: Phòng Nội vụ quận được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Nhân dân và cán bộ quận Tây Hồ được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; Nhân dân và cán bộ phường Xuân La, Hội Cựu chiến binh quận được tặng thưởng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022” của UBND TP Hà Nội. 4 tập thể được tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; 10 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp TP; 10 cá nhân được tặng bằng khen cấp TP; 15 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cấp quận.

BTGQU