Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN, BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Ngày đăng 06/02/2018 | 11:00 PM  | View count: 283
Sáng ngày 30/01/2018, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

CƠ QUAN QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Ngày đăng 06/02/2018 | 10:53 PM  | View count: 385
Sáng ngày 31/01/2018, Cơ quan Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2017

UBND QUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2017

Ngày đăng 06/02/2018 | 10:41 PM  | View count: 190
Chiều ngày 29/01/2018, UBND Quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH QUẬN TÂY HỒ NĂM 2017

Ngày đăng 06/02/2018 | 10:35 PM  | View count: 182
Chiều ngày 2/2/2018, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh ở người quận Tây Hồ năm 2017.

ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 03/02/2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 11:20 PM  | View count: 154
Sáng ngày 02/02/2018, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/3/2018), Đảng bộ Quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 124 đồng chí đảng...

ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 03/02/2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 11:20 PM  | View count: 88
Sáng ngày 02/02/2018, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/3/2018), Đảng bộ Quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 124 đồng chí đảng...

ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2017; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2018

Ngày đăng 01/02/2018 | 10:30 AM  | View count: 158
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản việt nam quang vinh, sáng ngày 26/01/2017, Đảng bộ Quận Tậy Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo,...

HỘI NGHỊ LẦN THỨ XI BCH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Ngày đăng 24/01/2018 | 11:37 AM  | View count: 169
Sáng ngày 18/01/2018, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI LHPN NĂM 2017 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018

Ngày đăng 23/01/2018 | 11:34 AM  | View count: 378
Chiều ngày 19/01/2018, Hội LHPN Quận tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Hội năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Ngày đăng 15/01/2018 | 11:32 AM  | View count: 740
Sáng ngày 11/01/2018, UBND Quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII) CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ , CÔNG CHỨC CÁC TCCS ĐẢNG TRỰC THUỘC QUẬN

Ngày đăng 15/01/2018 | 11:26 AM  | View count: 138
Trong 02 ngày 10 và 11/01/2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6, BCH TW (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của 17 TCCS Đảng trực...

Liên đoàn Lao động Quận Tây Hồ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 11:16 AM  | View count: 646
Sáng ngày 05/01/2018, Liên đoàn Lao động Quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN TÂY HỒ, SAU KỲ HỌP THỨ 5 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV

Ngày đăng 21/12/2017 | 04:24 PM  | View count: 174
Sáng ngày 20/12/2017, Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố tại Hội trường Quận ủy, UBND quận Tây Hồ.

QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2017; GIAO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018

Ngày đăng 20/12/2017 | 03:43 PM  | View count: 422
Sáng ngày 18/12/2017, Quận Tây Hồ đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017; giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2018.

KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ KHÓA V NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày đăng 18/12/2017 | 10:09 AM  | View count: 376
Trong 02 ngày 14 và 15/12/2017, tại trụ sở Quận ủy - UBND quận, HĐNĐ Quận Tây Hồ đã tổ chức kỳ họp thứ Tư HĐND quận Tây Hồ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII) CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 12/12/2017 | 11:01 AM  | View count: 364
Ngày 08/12/2017, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6, BCHTW (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quận bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Thành ủy...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 - TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN TÂY HỒ, QUẬN BA ĐÌNH SAU KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày đăng 04/12/2017 | 07:57 AM  | View count: 258
Sáng ngày 28/11/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội - đơn vị bầu cử số 1 - tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, Quận Ba Đình tại Hội trường quận ủy, UBND quận Tây Hồ.

Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận với UB MTTQ Quận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận

Ngày đăng 28/11/2017 | 09:39 AM  | View count: 341
Sáng ngày 24/11/2017, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận với UB MTTQ Quận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận.

QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 07/11/2017

Ngày đăng 09/11/2017 | 02:09 PM  | View count: 487
Ngày 07/11/2017, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Quận ủy Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại nhà cho 05 đảng viên, trân trọng ghi nhận...

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC CHUNG KẾT HỘI THI "BẢO VỆ DÂN PHỐ GIỎI NĂM 2017"

Ngày đăng 07/11/2017 | 08:24 AM  | View count: 704
ỦY BAN QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC CHUNG KẾT HỘI THI "BẢO VỆ DÂN PHỐ GIỎI NĂM 2017"