Tìm kiếm

  Các chuyên mục

  Tổng hợp tình hình công khai

Báo cáo về việc công khai số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2018

Ngày đăng 11/06/2018 | 03:43 PM  | View count: 50
Tải báo cáo 479/BC-UBND  Tại đây

Công khai dự toán năm 2018 trước kỳ họp HĐND quận

Ngày đăng 12/12/2017 | 04:01 PM  | View count: 193
  Tải  phụ lục dự toán năm 2018 tại đây

  BÌnh chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của website ?

  BẢN ĐỒ

<">
https://www.interserver-coupons.com

  Các chuyên mục

  Album Ảnh