Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

UBND CÁC PHƯỜNG

Phường Yên Phụ: Số 15 phố An Dương

Bí thư Đảng ủy

Bùi Thế Cường

ĐT: 62.800.536

Phó Bí thư

Đặng Quốc Hưng

ĐT: 62.800.511

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

Nguyễn Hưng Quốc

ĐT: 38.290.689

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Thành Trung

ĐT: 66.738.593

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Thanh Hà

ĐT: 37.170.134

Chủ tịch UB MTTQ

Phạm Thị Oanh

ĐT: 62.800.511

Văn phòng UBND

Vũ Thị Minh

ĐT: 37.171.097

Trưởng Công An

Dương Hồng Kết

ĐT: 22.130.158

Email

pyp_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Yên Phụ


Phường Thụy Khuê: Số 236 phố Thuỵ Khuê

Bí thư Đảng uỷ
Phó Bí thư Đảng ủy

Võ Bích Thủy
Nguyễn Thanh Huấn

ĐT: 38.470.703
ĐT: 38.472.823

Chủ tịch UBND

Lê Văn Thủy

 

Chủ tịch UB MTTQ

Huỳnh Thị Hải Yến

ĐT:  38.472.701

Phó Chủ tịch UBND

Trương Thị Ngọc

ĐT: 38.456.092

Phó Chủ tịch UBND

Vũ Bá Đông

ĐT: 38.430.427

Văn phòng UBND

Nguyễn Thị Thanh Hà

ĐT: 38.456.092

Trưởng Công An          

Phó Kiến Quốc

ĐT: 38.455.737

Email

ptk_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Thụy Khuê


Phường Bưởi: Số 10A phố Võng Thị

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

ĐT: 38.360.393

Phó Bí thư Đảng ủy

Phan Thị Thúy Nga

ĐT: 37.590.586

Chủ tịch UBND

Hoàng Thanh Hải

ĐT: 22.140.431

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Hoài

ĐT: 62.582.665

Phó Chủ tịch UBND

Trần Thị Kim Phượng

ĐT: 37.539.575

Văn phòng UBND

Nguyễn Hồ Trọng

ĐT: 37.534.652

Trưởng Công an

Nghiêm Bá Phước

ĐT: 38.326.749

Email

pb_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Bưởi


Phường Quảng An: Số 8 ngõ 31 Đường Xuân Diệu

Bí thư Đảng ủy

Trương Tú Uyên

ĐT: 37.184.043

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Phạm Thế Vinh

ĐT: 37.195.767

Phó Chủ tịch UBND

Đỗ Hoài Long

ĐT:  37.181.503

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Danh Thụ

ĐT: 32.420.681

Chủ tịch UB MTTQ

Nguyễn Mạnh Trường

ĐT: 37.195.768

Văn phòng UBND

Bích Thu Nga

ĐT: 37.181.277

Trưởng Công an

 

ĐT: 39.971.111

Email

pqa_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Quảng An


Phường Tứ Liên: Số 30 ngõ 124 Đường Âu Cơ

Bí thư Đảng ủy

Trịnh Chí Thanh

ĐT: 37.181.536

Phó Bí thư Đảng ủy

Tăng Tuấn Cường

ĐT: 37.181.614

Chủ tịch UBND

Đoàn Văn Dương

ĐT: 37.182.243

Chủ tịch UB MTTQ

Phạm Hoàng Tùng

ĐT: 37.100.763

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Văn Thắng

ĐT: 37.196.915

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Quang Thắng

ĐT: 37.194.075

Văn phòng UBND

Bùi Hồng Điệp

ĐT: 38.238.463

Trưởng Công an

 

ĐT: 37.194.362

Email

ptl_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Tứ Liên


Phường Nhật Tân: Số 362 Đường Âu Cơ

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Tài

ĐT:024.37.194.547             

Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Thành

ĐT:024.37.184.518     

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Đặng Hữu Tiến

ĐT:024.37.181.405     

Chủ tịch UB MTTQ

Nguyễn Tuấn Anh

ĐT:024.37.184.518    

Phó Chủ tịch UBND 
Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Xuân Trường
Công Minh Tuấn

ĐT:024.37.182.361     

ĐT:024.37.182.362     

Văn phòng UBND

Nguyễn T. Đức Hiền

ĐT:024.37.184.518       

Trưởng Công an

Đỗ Hồng Quảng

ĐT:024.37.184.194        0

Email

pnt_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Nhật Tân


Phường Phú Thượng: Số 148 phố Phú Gia, Đường An Dương Vương

Bí thư Đảng ủy 

Phạm Xuân Đức

ĐT: 38.387.327

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Nguyễn Công Quảng

ĐT: 38.384.792

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Thị Thùy Linh

ĐT:  37.576.340

Phó Chủ tịch UBND

Trần Trịnh Hoàng Long

ĐT: 37.575.388

Chủ tịch UB MTTQ

Nguyễn Văn Bình Lâm

ĐT: 22.928.407

Văn phòng UBND

Nguyễn Xuân Nguyên

ĐT: 38.368.407

Trưởng Công an

Ngô Thái Sơn

ĐT: 38.364.832

Email

ppt_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Phú Thượng


Phường Xuân La: Số 32 Đường  Xuân La

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Mạnh Tiến

ĐT: 37.530.976

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Nguyễn Đình Hà

ĐT: 66.731.430

Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Dũng

ĐT: 37.537.009

Chủ tịch UB MTTQ

Phương Thị Thắng

ĐT: 38.361.226

Phó Chủ tịch UBND

Phùng Công Thế

ĐT: 37.589.821

Phó Chủ tịch UBND

 

ĐT: 37.530.975

Văn phòng UBND

Lê Thanh Thủy

ĐT: 38.361.226

Trưởng Công An

Trương Đình Bình

ĐT: 37.531.926

Email

pxl_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Xuân La