Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

UBND CÁC PHƯỜNG

 
Phường Yên Phụ: Số 15 phố An Dương
Bí thư Đảng ủyTrần Gia HùngĐT: 62.800.536
Phó Bí thư - Chủ tịch HĐNDĐặng Quốc HưngĐT: 62.800.511
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND
Hoàng Xuân Sáng
ĐT: 38.290.689
Phó Chủ tịch HĐNDPhạm Thành TrungĐT: 66.738.593
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Thị Thanh Hà
ĐT: 37.170.134
Phó Chủ tịch UBND
Trương Tiến Anh
ĐT: 62.800.511
Văn phòng UBND
Vũ Thị Minh
ĐT: 37.171.097
Trưởng Công An
Dương Hồng Kết
ĐT: 22.130.158
Email
Yenphu@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Yên Phụ

Phường Thụy Khuê: Số 236 phố Thuỵ Khuê
Bí thư Đảng uỷ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Lê Quốc Thịnh
Nguyễn Tiến Cảnh
ĐT: 38.470.703
ĐT: 38.472.823
Chủ tịch UBNDNguyễn Quang Ngọc 
Phó Chủ tịch HĐNDHuỳnh Thị Hải YếnĐT:  38.472.701
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Thị Việt Hà
ĐT: 38.456.092
Phó Chủ tịch UBND
Vũ Bá Đông
ĐT: 38.430.427
Văn phòng UBND
Nguyễn Thị Thanh Hà
ĐT: 38.456.092
Trưởng Công An          
Vũ Quốc Hùng
ĐT: 38.455.737
Email
Thuykhue@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Thụy Khuê

Phường Bưởi: Số 10A phố Võng Thị
Bí thư Đảng ủy
Phạm Xuân Đức
ĐT: 38.360.393
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Phan Thị Thúy Nga
ĐT: 37.590.586
Chủ tịch UBND
Trịnh Chí Thanh
ĐT: 22.140.431
Phó Chủ tịch HĐNDLê Anh SơnĐT: 37.590.586
Phó Chủ tịch UBND
Hoa Xuân Thuận
ĐT: 62.582.665
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thị Kim Phượng
ĐT: 37.539.575
Văn phòng UBND
Nguyễn Hồ Trọng
ĐT: 37.534.652
Trưởng Công an
Nghiêm Bá Phước
ĐT: 38.326.749
Email
Phuongbuoi@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Bưởi

Phường Quảng An: Số 8 ngõ 31 Đường Xuân Diệu
Bí thư Đảng ủy
Trương Tú Uyên
ĐT: 37.184.043
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Nguyễn Thị Thanh Mai
ĐT: 37.181.503
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Lê Hoài Nam
ĐT: 37.195.767
Phó Chủ tịch HĐNDĐỗ Hoài LongĐT:  37.181.503
Phó Chủ tịch UBNDĐặng Văn HồiĐT: 32.420.681
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Mạnh Trường
ĐT: 37.195.768
Văn phòng UBND
Bích Thu Nga
ĐT: 37.181.277
Trưởng Công an
Nguyễn Đắc Tiến
ĐT: 39.971.111
Email
Quangan@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Quảng An

Phường Tứ Liên: Số 30 ngõ 124 Đường Âu Cơ
Bí thư Đảng ủy
Bùi Thị Ngọc Thúy
ĐT: 37.181.536
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Tăng Tuấn Cường
ĐT: 37.181.614
Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Quang
ĐT: 37.182.243
Phó Chủ tịch HĐNDPhạm Hoàng TùngĐT:  37.100.763
Phó Chủ tịch UBND
Lê Văn Thủy
ĐT: 37.196.915
Phó Chủ tịch UBND
Trần Văn Bách
ĐT: 37.194.075
Văn phòng UBND
Bùi Hồng Điệp
ĐT: 38.238.463
Trưởng Công an
 
ĐT: 37.194.362
Email
Tulien@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Tứ Liên

Phường Nhật Tân: Số 362 Đường Âu Cơ
Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Thị Kim Dung
ĐT:024.37.194.547                0988724288
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Nguyễn Văn Thành
ĐT:024.37.184.518
      0903238899
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Tài
ĐT:024.37.181.405
      0912171023
Phó Chủ tịch HĐNDNguyễn Tuấn Anh

ĐT:024.37.184.518

      0988593550

Phó Chủ tịch UBND 
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Xuân Trường
Đặng Hữu Tiến
ĐT:024.37.182.361
      0912419740
ĐT:024.37.182.362
      0982826365
Văn phòng UBND
Nguyễn T. Đức Hiền
ĐT:024.37.184.518
       0982826365
Trưởng Công an
Nguyễn Việt Hùng
ĐT:024.37.184.194
        0903214329
Email
Nhattan@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Nhật Tân

Phường Phú Thượng: Số 148 phố Phú Gia, Đường An Dương Vương
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
Nguyễn Mạnh Hải
ĐT: 38.387.327
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Bùi Tuấn Dương
ĐT: 38.384.792
Phó Chủ tịch HĐND 
Nguyễn Thị Hạnh
ĐT: 37.575.445
Phó Chủ tịch UBNDCông Nghĩa TiếnĐT:  37.576.340
Phó Chủ tịch UBNDKiều Văn TâmĐT: 37.575.388
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Bình Lâm
ĐT: 22.928.407
Văn phòng UBND
Nguyễn Xuân Nguyên
ĐT: 38.368.407
      37.576.605
Trưởng Công an
Nguyển Đình Đức
ĐT: 38.364.832
Email
Phuthuong@tayho.gov.vn
 
 Trang thông tin Phường Phú Thượng

Phường Xuân La: Số 32 Đường  Xuân La
Bí thư Đảng ủy
Trần Quang Đạo
ĐT: 37.530.976
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBNDVõ Thanh TùngĐT:  66.731.430
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Phương Văn Sơn
ĐT:  37.537.009
Phó Chủ tịch HĐND
Trịnh Minh Hiếu
 
Phó C hủ tịch UBND
Lê Tiến
ĐT: 37.589.821
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Dũng
ĐT: 37.530.975
Văn phòng UBND
Trần Thị Đoàn
ĐT: 38.361.226
Trưởng Công An
Đỗ Doanh Chiến
ĐT: 37.531.926
Email
Xuanla@tayho.gov.vn
 

  Trang thông tin  Phường Xuân La