Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Đình Khuyến

 

 

Phó Chủ tịch:  

đ/c Nguyễn Thanh Tịnh

  

Phó Chủ tịch:  

đ/c Hoàng Tuấn Anh

  

Phó Chủ tịch:  

đ/c Bùi Thị Lan Phương

  

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Hữu Khánh

   

Ủy viên:

đ/c Phạm Thanh Cương

 

Ủy viên:

đ/c Phạm Việt Hùng

 

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Việt Cường

 

Ủy viên:

đ/c Đỗ Hùng Vương

 

Ủy viên:

đ/c Phan Tuấn Ngọc

 

Ủy viên:

đ/c Chử Phùng Lệ Giang

 

Ủy viên:

đ/c Đỗ Thanh Tùng

 

Ủy viên:

đ/c Võ Thanh Tùng

 

Ủy viên:

đ/c Dương Văn Trường

 
   
 

Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Chủ tịch:

đ/c Đỗ Anh Tuấn  

  

Phó Chủ tịch:  

đ/c Nguyễn Lê Hoàng

 

Phó Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Đình Khuyến

 

Phó Chủ tịch:  

đ/c Phạm Xuân Tài

 

Ủy viên:

đ/c Dương Văn Trường

 

Ủy viên:

đ/c Phạm Việt Hùng

 

Ủy viên:

đ/c Đỗ Hùng Vương

Ủy viên:

đ/c Đinh Việt Anh

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Minh Hải

Ủy viên:

đ/c Dương Việt Hùng

Ủy viên:

đ/c Lê Hồng Vũ

Ủy viên:

đ/c Mai Trọng Thắng

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Ủy viên:

đ/c Phan Tuấn Ngọc

Ủy viên:

đ/c Chu Thị Minh Tân

Ủy viên:

đ/c Phạm Thanh Cương

Ủy viên:

đ/c

 

 

 

Khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016

Chủ tịch:

đ/c Đỗ Anh Tuấn  

Phó Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Lê Hoàng

Phó Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Đình Khuyến

Phó Chủ tịch:

đ/c Phạm Xuân Tài

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Văn Kha

Ủy viên:

đ/c Lê Trung Đức

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

Khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009

Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Phúc Quang                                     

Phó chủ tịch: 

đ/c Lê Văn Phượng

Phó Chủ tịch:

đ/c Thái Văn Hạ

Phó Chủ tịch:

đ/c   Lê Thị Thảo

Phó Chủ tịch:

đ/c Đinh Trọng Sơn

Ủy viên:

đ/c Lê Trung Đức

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Bá Hùng

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Văn Tài

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Văn Kha

 

 

 

Khoá II, nhiệm kỳ 1999-2004

Chủ tịch:

đ/c Chử Ngọc Tuất     

Phó  Chủ tịch:

đ/c Nguyễn Văn Dương

Phó  Chủ tịch:

đ/c Đặng Huyền Thái

Ủy viên: 

đ/c Nguyễn Phúc Quang

Ủy viên: 

đ/c Trần Văn Hạnh

Ủy viên: 

đ/c Trần Trọng Quý

Ủy viên: 

đ/c Vũ Văn Phú

 

 

 

Khoá I, nhiệm kỳ 1996-1999

Chủ tịch:

đ/c Chử Ngọc Tuất

Phó chủ tịch:

đ/c Nguyễn Văn Dương

Phó chủ tịch:

đ/c Đặng Huyền Thái

Ủy viên:

đ/c Nguyễn Phúc Quang

Ủy viên:

đ/c Trần Văn Hạnh

Ủy viên:

đ/c Trần Trọng Quý

Ủy viên:

đ/c Vũ Văn Phú

 

Lời Giới Thiệu  
 

         Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ những năm 1990 của thế kỷ XX, cùng với nhịp độ phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội diễn ra ngày càng nhanh. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước đã chủ động mở rộng nội thành - Thành phố Hà Nội, ngày 28/10/1995, Chính Phủ ra Nghị định số 69/CP về việc thành lập Quận Tây Hồ. Tổ chức bộ máy của Quận chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1996.


         Quận Tây Hồ nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Hà Nội; phía Nam giáp Quận Ba Đình; phía Đông Bắc và Đông Nam giáp huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm; phía Tây giáp huyện Từ Liêm và Quận Cầu Giấy. Trên địa bàn có những di tích và dấu tích lịch sử văn hóa từ ngàn đời xưa, góp phần bồi đắp nên tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Nơi đã và đang tỏa sáng trở thành khu du lịch nổi tiếng của Thủ đô.


         Sau khi thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Tây Hồ vừa tiến hành xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, vừa tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban nghành thành phố, cùng các quận, huyện bạn, 20 ăm qua Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ luôn luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


         Với tinh thần quyết tâm xây dựng Quận phát triển toàn diện vững chắc, phát huy thành tích đã đạt được và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị và các nguồn lực, Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ đã có những bước đi vững chắc.


          Những thành tích quận Tây Hồ đạt được hai mười năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu kiên trì và ý chí quyết tâm kết tinh trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân quận. Kết quả đó không chỉ đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển mà còn là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.