Tìm kiếm

  Các chuyên mục

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Quận Tây Hồ triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021” (11/06/2021)

Với mục đích tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của...
Xem tất cả

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (28/04/2021)

Sáng ngày 28/4/2021, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện...
Xem tất cả

  Thông tin cơ sở

Vừa làm khuyến học, vừa chống dịch COVID – 19 (11/06/2021)

Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, thời gian qua nhiều cơ sở Hội, hội viên Khuyến học quận Tây Hồ tiếp tục...
Xem tất cả

  BÌnh chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của website ?

  BẢN ĐỒ

<">
https://www.interserver-coupons.com

  Các chuyên mục (Toàn cầu)

  Album Ảnh