Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Ban chỉ đạo diễn tập quận tổng kết công tác chỉ đạo, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2016
Ngày đăng 29/09/2016 | 14:52  | View count: 629

Chiều ngày 13/9/2016, đ/c Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập quận đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2016.

Chiều ngày 13/9/2016, đ/c Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập quận đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2016.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2016 được tổ chức triển khai thực hiện tại 02 phường Nhật Tân và Phú Thượng. Cuộc diễn tập đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô về nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được mục đích yêu cầu đề ra của Ban chỉ đạo diễn tập quận. Quá trình tổ chức thực hành diễn tập đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện.  

Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể (nòng cốt là Ban Chỉ huy quân sự phường và Công an phường) về công tác quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Qua diễn tập đã làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức tư tưởng của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp, các lực lượng tham gia diễn tập về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; nâng cao trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh và yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh để bảo vệ địa bàn; bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ của phường, đồng thời giáo dục tinh thần cảnh giác cao cho cấp ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phường, tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng cấp trên giữ vững địa bàn khi có tình huống xảy ra. 

Trong diễn tập đã vận hành khá nhịp nhàng cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành; quận sự, công an, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể làm tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện". Diễn tập thực binh sát với thực tế, đã huy động các lực lượng, phương tiện tham gia thực hành phương án tiêu diệt, đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin; đánh địch tiến công hỏa lực và đổ bộ đường không vào địa bàn. Các tình huống đều được xử trí triệt để, đúng nguyên tắc chiến thuật; hành động của người chỉ huy và phân đội có tính thống nhất cao, hành động của các lực lượng thể hiện tốt tinh thần khẩn trương, linh hoạt sát với tình huống của cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tuy nhiên, trong quá trình diễn tập vẫn còn những điểm hạn chế như: sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ của các phường tổ chức luyện tập, diễn tập của một số phòng, ban, ngành của quận chưa thường xuyên; một số đồng chí trong Ban chỉ đạo còn thiếu vắng trong quá trình theo dõi 02 phường luyện tập và thực hành diễn tập; Hệ thống văn bản, văn kiện còn có điểm chưa phù hợp với nội dung của diễn tập; việc đầu tư thời gian nghiên cứu nội dung ở từng cương vị chưa được nhiều, do đó một số cương vị chưa thể hiện rõ về nội dung, còn lúng túng, chưa thoát ly được văn bản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập quận ghi nhận, biểu dương 02 phường Nhật Tân và Phú Thượng và các đơn vị liên quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức tập luyện và diễn tập đảm bảo đúng thời gian, quy trình theo kế hoạch trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa giông do cơn bão số 3 đến đúng lúc thời điểm 02 phường luyện tập, diễn tập. Để kịp thời động viên, biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong diễn tập, thay mặt UBND quận, đ/c Đỗ Anh Tuấn đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2016.

Rút kinh nghiệm từ thực tế diễn tập, đ/c Đỗ Anh Tuấn yêu cầu: cấp ủy, chính quyền 02 phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới; tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện thắng lợi "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đặc biệt là kế hoạch phối hợp giữa hai lực lượng công an, quân sự theo Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh theo phương châm "Phát triển kinh tế -x ã hội là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ"./.